Direktør i IFPI, Marte Thorsby (Foto: IFPI Norge)

IFPI legger om

IFPI Norge kutter stillinger og aktiviteter. – For å sikre at medlemmenes interesser blir ytterligere ivaretatt, sier daglig leder Marte Thorsby.

Kalender

La Llorona, den gråtende klarinett

21/05/2022 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

25/05/2022 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera – DON PASQUALE (utdrag)

28/05/2022 Kl. 15:30

Oslo

Konsertforestillingen Klarinett & Foto

29/05/2022 Kl. 14

Viken

Den internasjonale platebransjens representant, IFPI, har i flere tiår spilt en viktig rolle i den norske musikkbransjen. Lisensiering av musikk, markedsføring på nettet og utarbeidelse av lister har vært sentrale aktiviteter for kontoret, som ledes av Marte Thorsby. Nå har hun, i et brev til medlemmene, informert om at IFPI “tar en del grep for økt effektivisering og for sikring av musikkprodusentenes kommersielle muligheter”.

Det innebærer at arbeidet med to av listene legges ned, og at medlemmene fremover selv må ta seg av promoarbeid på sosiale medier.

To må gå
To av de ansatte, av en stab på fem personer, mistet jobben fra oktober. De to har jobbet med områdene, informasjon, lister, statistikk og prosjektledelse.

IFPI Norge AS har jobbet med markedsstatistikker, utarbeidelse av Norges offisielle salgslister og radiolister, lisensiering av musikk og musikkvideoer i kommersiell sammenheng og andre juridiske tjenester. IFPI Norge AS administrerer også Spellemann AS.

I tillegg til de tre største internasjonale plateselskapene Universal Music, Sony Music og Warner Music, har IFPI også medlemmer blant rent norske plateselskaper.

På verdensbasis har IPFI ca 8000 medlemmer, i følge bransjeorganisasjonens websider.

Tillit hos medlemmene
Ballade har vært i kontakt med flere norske medlemmer om omleggingen.

Finansdirektør Eddie Nygren i Universal kaller endringene “utmerkede og fremtidsrettede” med tanke på primæroppgavene, som han konkretiserer til å være å “ivareta rettighetshavere interesser overfor myndigheter og andre eksterne interesse grupperinger.” Forøvrig viser Nygren til IFPI-leder Marte Thorsby.

Både Jørn Dalchow i Daworks Records og Yvonne Eriksen i Nordic Records er positive.

Dalchow forventer bedre fokus på hovedoppgavene og at endringene sikrer “at IFPI skal kunne bidra til fellesaktiviteter som å levere Norges offisielle hitlister, sertifisere platetroféer og ha en viktig rolle i gjennomføringen Spellemannprisen”.

Jørn Dalchow, leder i Daworks (Foto: Privat)

For tidlig å si
Yvonne Eriksen ser endringene som et sunnhetstegn i en bransje som er under konstant forandring, men legger til at det for tidlig å si noe mer konkret om endringene.

En ting hun likevel peker på er at det kan være “en hake ved å knytte til seg frilansere/spesialister, når organisasjonen ikke skal vokse seg for stor. Det kan bli et kostnadsspørsmål sett opp mot hva man får tilbake”. Hun understreker at hun har tillit til Thorsby og hennes stab.

Utlysninger
En aktør utenfor IFPI stiller likevel spørsmål ved at IFPI bare noen måneder før omorganiseringene, som førte til at to ansatte mister jobben, utlyste to stillinger innen kommunikasjon og jus.

Følger opp endringer i markedet
Marte Thorsby sier at IFPI må endre seg i takt med endringer i mediemarkedet, de kollektive inntektsstrømmene og salget av musikk.

Dessuten reiser EU-lovgivning nye utfordringer.
– Vi står videre ovenfor flere store juridiske prosesser, inkludert implementering av sentrale EU-direktiver i perioden vi går inn i. Etter vår oppfatning er det essensielt at IFPI styrker satsningen på juridisk arbeid og myndighetskontakt, og toner ned en del kostnadsdrivende tilleggstjenester, sier hun.

Bransjen kommer i følge Thorsby til å oppleve noen endringer.
– Topplista tones ned ved at norsklista og vinyllista legges ned, mens vi beholder singel- og albumlistene, og radiolisten vil beholdes. Men satsning på sosiale medier avsluttes, profilering av listeplasseringer og så videre vil gjøres av bransjen selv.

– Hva med det musikkpolitiske perspektivet? Er du ikke bekymret for å svekke bransjens gjennomslag når en så profilert aktør som IFPI legger om?
– Tvert imot, så skal endringene sikre at medlemmenes interesser blir ytterligere ivaretatt, gjennom å øke fokus på rettighetsbevarende og inntektsbringende arbeid, sier Thorsby, som legger til at hun kan komme tilbake med flere detaljer når omorganiseringen er på plass.

Ønske fra sentralt hold
I et brev som gikk ut til medlemmene 10. september skriver IFPI at “Flere av oppgavene våre har endret seg, noen har blitt minimert gjennom automatisering eller endrede behov, mens andre oppgaver har vokst, og er på vei inn i en periode med stor aktivitet og store endringer.”

Dessuten skriver IFPI Norge at prosessen kommer som følge av beskjed fra IFPI internasjonalt, og at omprioriteringene er i tråd med hvordan IFPI-kontorer i andre land er organisert.

“Fra IFPI sentralt er det klart uttalt at vårt oppdrag i 2020 er å fremme verdien av innspilt musikk, sikre rettighetene til musikkprodusentene og utvide kommersiell bruk av innspilt musikk i alle markeder hvor medlemmene opererer.
Etter en helhetsvurdering er det besluttet å ta en del grep i IFPI, for økt effektivisering og for sikring av musikkprodusentenes kommersielle muligheter i fremtiden, i kombinasjon med kostnadsreduksjoner. Styret og daglig leder ønsker, i tråd med vårt oppdrag, å øke fokus på rettighetsbevarende og inntektsbringende arbeid, og tone ned kostnadsdrivende tilleggstjenester. Dette er også helt i tråd med hvordan sammenlignbare IFPI-kontorer er organisert i 2020.”

Medlemmene fikk i brevet også beskjed om at omleggingene fører til at to medarbeidere slutter ved utgangen av september.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Universitetslektor i akkompagnement

UiT Musikkonservatoriet (MK)

Nettredaktør

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kantor/organist

Larvik kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Musikk i Nordland

Universitetslektor i fagdidaktikk i musikk

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev