Sæmund Fiskvik

Fred og fordragelighet, tross alt

Det har den siste tiden haglet diverse utsagn om IFPI-leder Sæmund Fiskviks rolle i norsk platebransje. FONO-leder Larry Bringsjord velger å se disse karakteristikkene som personlige ytringer, og understreker overfor Ballade at det for tiden hersker et godt samarbeidsklima mellom de to organisasjonene.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

25. september falt dommen i saken mellom Tom Hovde og GRAMO – Musikernes, artistenes og plateselskapenes vederlagsbyrå. Oslo Byrett tilkjente tidligere GRAMO-direktør Tom Hovde 300 000 kroner i erstatning etter at han ble avskjediget fra stillingen i august i fjor. Tom Hovde får også dekket godt over en halv million i advokatsalær, men samtidig velger også GRAMO ved Sæmund Fiskvik å se seg selv som seierherrer i saken.

GRAMO ble nemlig frifunnet for kravet om såkalt ikke-økonomisk skade, samtidig som oppsigelsen av Hovde blir opprettholdt i dommen. Avskjedigelsen av Hovde betegnes likevel som «urettmessig», fordi retten anser at Hovde ikke i det vesentlige har misligholdt arbeidsavtalen forut for styrets avgjørelse om å sparke ham. Avskjedigelsen betraktes derfor av dommerne i saken som «en overreaksjon», samtidig som man også legger vekt på at Hovde i en forstand har opptrådt illojalt, da han som daglig leder burde ha fulgt sitt styre.

— Jeg er ¾-dels fornøyd med dommen, uttalte Fiskvik på direkten til Dagbladet. – Dommen slår fast at avskjedigelsen opprettholdes som en oppsigelse på legalt grunnlag. Vi er også frifunnet fra kravet om ikke-økonomisk erstatning.

Saken avstedkom flere skriverier rundt tilstandene i norsk musikkliv, der Aftenposten for et par uker siden hadde et helsides portrett av IFPI-leder og GRAMO-styreleder Sæmund Fiskvik. Her peker man på Fiskviks mange posisjoner i toppsjiktet av norsk platebransje. Blant dem som uttaler seg i den anledning er tidligere EMI-direktør Michael Manasse, som i dag jobber som direktør i Edel Records i Sverige.

— Fiskvik er for politisk, og det har vært for mange rettssaker, mener Michael Manasse i følge hovedstadsavisen. – I Norge har det vært brukt alt for mye ressurser på interne krangler mellom organisasjonene i bransjen.

Men samtidig legger Manasse også til at Fiskvik gjør en fantastisk jobb i å ivareta bransjens interesser.

Det hardeste skytset, men indirekte også kanskje den største komplimenten i Aftenpostens artikkel kommer antagelig i form av følgende hjertesukk fra daglig leder Jan Paulsen i FONO, som ivaretar de rent norskeide plateselskapenes interesser.

— Jævlig, helt jævlig. Mange ganger har jeg vurdert å kutte ut jobben og slutte med hele greia.

Bakgrunnen for disse uttalelsene skal være de stridigheter som gjennom mange år har gnisset mellom FONO og IFPI.

– Jeg er kanskje flink til å stride og føre kamp, sier Sæmund Fiskvik selv til Aftenpostens reporterteam. – Jeg liker å vinne og likte å slåss, men liker det ikke så godt lenger. Det er blitt så mye av det.

I følge Aftenposten hevder flere anonyme kilder i bransjen at Fiskvik er ”lite demokratisk og overkjører mange, både i kraft av sin dyktighet og sin arbeidskapasitet, men også ved sin ubehøvlede fremferd.”

Selv fremholder IFPI-lederen i intervjuet at mye av grunnen til at han er blitt så profilert, og omstridt, er at han alene gjør jobben til veldig mange personer, samtidig som lederne i medlemsbedriftene foretrekker å holde en lav profil.

En lav profil har i hvert fall ikke Tom Hovde, mannen som etter Fiskviks syn tapte den mye omtalte rettstvisten, holdt. I forrige uke fyrte han nemlig av følgende kraftsalve her i Ballade:

— Sæmund Fiskvik er etter min mening den største katastrofen som har rammet norsk musikkliv. Han legger etter seg den ene konflikten etter den andre. Jeg jobbet i GRAMO i fem år, og opplevde at viktige forhandlinger med både media og kunder endte i helt unødige konflikter, bare fordi Fiskvik ville trumfe gjennom viljen sin. Han løp ut fra selv møter med departementene. Personlig tror jeg at verken GRAMO eller IFPI har vært tjent med å ha Fiskvik som sin talsmann.

— Denne saken er det Sæmund Fiskvik som har kjørt hele veien, sa Hovde videre til Ballade. – GRAMO ved Fiskvik har lekt med artistenes penger, og tapt. Når mannen klarer å fremstille det å tape halvannen million av GRAMO-medlemmenes penger som en «seier», kan man jo bare spørre seg hvordan et nederlag ville fortonet seg.

For godt mål legger den avskjedigede direktøren også til: – Mannen elsker jo rettssaker. Om han vil saksøke meg for injurier etter dette, møter jeg ham gjerne i retten en gang til.

Men noe injuriesøksmål blir det neppe. En fredsæl Fiskvik avslo nemlig overfor Ballade å utkjempe flere verbale slag med Hovde, som i dag sitter i styret for nettopp FONO.

— Hovdes utblåsing til Ballade kan vel ikke forstås som annet enn edder og galle fra en slagen mann som nå ved dom har fått oppsigelse for grov illojalitet. Det er trist å se at han ikke klarer å avstå fra å «skite i eget reir».

— Jeg duellerer ikke med folk som ligger nede, og håper for Hovdes skyld at han snarest realiserer sine planer om å emigrere til Frankrike for å starte et nytt liv. Hans bransjepolitiske uttalelser må ses på bakgrunn av at han er styremedlem i FONO, og jeg finner det riktigst å overlate til hans styreformann der å kommentere dem.

Ballade valgte å ta Fiskvik på ordet, og spurte FONOs styreleder, Larry Bringsjord, om forholdene i norsk musikkbransje virkelig er så hatske som den siste tidens medieoppslag kan tyde på.

— Nei, på ingen måte. Jeg tolker Hovdes utspill som en rent personlig uttalelse, og ikke som ytret i kraft av hans posisjon i FONO. Som privatperson får Hovde ha akkurat de meninger om Fiskvik som han bare vil. Men faktum er at samarbeidsforholdet mellom IFPI og FONO er bedre enn på lang tid. Vi har hatt et veldig positiv klima rundt avviklingen av årets spellemannspris, og styrene i våre to organisasjoner kommuniserer faktisk bedre enn på lenge. Vi har begge et oppriktig ønske om et konstruktivt samarbeid. Og mye av den biten er allerede godt på plass, synes jeg.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.