tons-of-rock-rullestol

Tom Hovde versus Gramo

Denne uken har en rekke tunge navn fra norsk musikkbransje inntatt vitneboksen i Oslo Tinghus. Tvisten dreier seg om hvorvidt tidligere GRAMO-direktør Tom Hovde ble usaklig oppsagt fra stillingen sin eller ikke. – Sæmund Fiskvik var ute etter meg, og han ville se blod, sa Hovde under sin innledende forklaring.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Tom Hovde ble fjernet fra stililingen 23. august 2000, etter at han hadde kommet med uttalelser til Dagens Næringsliv, der han gikk inn for at det skulle holdes ny generalforsamling i GRAMO. Bakgrunnen for et slikt syn var at Øyvind Myhrvold og Casino Steel ikke lenger kunnes sies å representere interessene til GramArt i GRAMO. Derfor forlangte et flertall av rettighetshaverorganisasjonene i GRAMO ekstraordinær generalforsamling, noe Hovde ga utrykk for at han støttet.

Dette ble oppfattet som illojalt av et flertall i styret i GRAMO, som svarte med å avskjedige Hovde. Flertallet i styret, som besto av Sæmund Fiskvik og Kristian Aartun fra IFPI, samt de omstridte Gramart-representantene Øyvind Myhrvold og Casino Steel, mente at direktøren hadde gjort seg skyld i tillitsbrudd, og derfor måtte fjernes fra stillingen. Styrerepresentantene fra hhv. FONO og Norsk Musikerforbund (senere Musikernes Fellesforbund), Jan Paulsen og Tore Nordvik, gikk i mot en slik beslutning, men ble stemt ned.

Det var nettopp Dagens Næringsliv som avslørte de påståtte mislighetene i Gramart. Både Øyvind Myhrvold og Casino Steel trakk seg fra sine verv i GRAMO i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen, som til slutt ble avholdt 15. november i fjor.

Tom Hovde mener seg usaklig oppsagt, og har derfor stevnet saken inn for retten. Rettssaken ble innledet mandag 27. august, og skal etter planen gå frem til fredag denne uken. Blant de innkalte vitnene finner vi, etter det Ballade kjenner til, blant annet Åge Aleksandersen, Casino Steel, Øyvind Myhrvold, Sæmund Fiskvik, Tore Nordvik og journalist Bjørn Olav Nordal fra Dagens Næringsliv.

Under første dag av rettssaken brukte GRAMOs advokat, Ragnar Eide, svært harde karakteristikker om Hovde. Her het det blant annet at han var «ekstremt illojal», «lojal mot alle andre enn styret», og at det hadde skjedd «en grov tilsidesettelse av daglig leders plikter». Hovdes advokat, Mette Borgewinck, mente at hennes klient hadde vært en velkvalifisert, dyktig direktør, som hadde utført en lojal jobb under vanskelige omstendigheter.

— Styret i GRAMO er preget av store interne stridigheter, både mellom utøversektor og produsentene, men også internt i sektorene. Styremøtene i GRAMO var preget av ubehøvlet språkbruk og oppfarende representanter. Det var ubehagelig for meg, min sekretær og de andre styremedlemmene, sa Hovde i Oslo byrett – i følge Aftenpostens Lars West med tydelig adresse til IFPI- og GRAMO-leder Sæmund Fiskvik. Han understreket videre at avskjedigelsen i følge hans syn bunnet i maktkampen mellom fraksjoner i GRAMO.

— Dette oppleves som urettferdig og svært ubehagelig. Fiskvik var ute etter meg, og han ville se blod. Dette har vært ren trakassering.

Både Groven og Myhrvold er for øvrig avskjediget fra sine stillinger og tiltalt av Økokrim. Myhrvold er tiltalt for overtredelse av straffelovens bestemmelser om grov utroskap og for unndragelse av midler fra sitt konkursbo, mens Groven er siktet for overtredelse av straffelovens bestemmelser om grov utroskap for en overføring av 500.000 kroner fra Gramo til seg selv. Både Myhrvold og Grovens sak skal opp i retten 19. november, og strafferammen skal være på seks år. Myhrvold har på sin side selv reist arbeidstvistsak mot GramArt. Denne skal opp i retten i januar 2002.

Dom i den verserende saken ventes å falle mot slutten av neste uke.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.