Martin Grøndahl, GRAMO

Gramo fikk pengene

På generalforsamlingen i Gramo i Oslo mandag orienterte statsråd Trond Giske om at Gramo skal stå for innkreving av vederlag og avgifter av offentlig fremført musikk. Også Fond for utøvende kunstnere ønsket seg denne nye avgiftspotten, som anslås til å være verdt rundt 30 – 50 millioner kroner.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Trond Giske fungerte som såkalt settestatsråd i saken, etter at kulturminister Ellen Horn hadde sagt den fra seg på grunn av habilitetsspørsmål. Under mandagens møte stilte Giske selv opp og opplyste om vedtaket, som vil øke Gramos allerede betydelige makt i norsk musikliv. Daglig leder i Gramo, Martin Grøndahl, er glad for beslutningen som nå er fattet.

— Vi skal nå stå for innkreving av avgift og vederlag for offentlig fremført musikk her hjemme. Vederlaget gjelder all bruk av vernet musikk, mens avgiften også omfatter såkalt ikke-vernet musikk. Denne siste biten skal i følge Giske gå til Fond for utøvende kunstnere, mens vi står for selve innkrevingen. jeg synes at det er strålende at man nå har fattet vedtak i saken, og dermed fulgt opp endringene i Åndverksloven paragraf 45b.

Grøndahl forteller at Gramo, som er musikernes, artistenes og plateselskapenes vederlagsbyrå, nå antagelig må utvide staben for å kunne håndtere det nye arbeidsområdet. I første omgang vil dette dreie seg om en person som påtenkt oppgaven med å gå i forhandlinger med representanter for yrkesgrupper som nå må betale den nye avgiften.

— Det blir selvsagt å gå inn i en forhandlingssituasjon. Jeg håper at de viktigste avtalene vil kunne være i orden innen et halvt års tid, men det vil nok kunne ta et par år før hele avtaleverket er i boks. Våre naboland har alt gjort erfaringer med denne typen innkrevinger, noe jeg regner med at vi vil kunne dra veklser på.

Daglig leder for Fond for utøvende kunstnere, Bjørg Eriksen, er naturlig nok ikke like glad for utfallet.

— Giske spurte meg på mandag om jeg var ved godt mot, men jeg kan ærlig talt ikke si meg fornøyd med at Gramo fikk denne oppgaven. Derimot er vi fornøyde med at det som et kompromiss nå foreligger en avtale mellom Gramo og oss, der vi skal få vår del av disse midlene. Spørsmålet blir derfor når vi begynner å motta disse pengene. Vi står i fare for å måtte innstille store deler av vår virksomhet alt fra 1. juli.

På generalforsamlingen i Gramo den 11. juni, ble ellers følgende representanter fra GramArt valgt inn i styret: Marianne Antonsen (med Jonny Sjo sonm vara) og Jan Erik Haglund (med Edvard Askeland som vara). Askelands kandidatur var på forhånd noe omstridt, da han ikke var ønsket av Norsk Artistforbund, som prøvde å sette i gang en kampanje for å hindre valget av Askeland. Begrunnelsen var at Norsk Artistforbund ikke følte at Askeland ville tale populærkulturens interesser.

Tore Hansen i Norsk Artistforbund leverte for øvrig i april et skriv til GramArt med 73 undesrskrifter fra både aktive og passive Gramart-medlemmer, som stilte følgende krav:

«1. GramArt må gi uforbeholden støtte til GRAMO om at GRAMO selv skal oppkreve eget vederlag.

2. Advokat Lous må fjernes fra GramArt slik at han ikke får skadet våre interesser ytterligere.»

Under generalforsamlingen i GRAMO ble det ellers fattet et vedtak om mindre plateselskaper som eies av store, internasjonale selskaper skal kunne tas opp som medlemmer. Dette fører til at IFPI og de multinasjonale selskapene vil få en enda sterkere posisjon i verderlagsbyrået, som etter Giskes vedtak vil forvalte et sted mellom 100 og 120 millioner kroner årlig.

Tore Norvik fra Musikernes Fellesforbund (med vara Einy Landmoen) ble for øvrig valgt inn i utøversektor, mens følgende representanter ble valgt inn i produsentsektoren under generalforsamlingen: Sæmund Fiskvik med vara Petter Singsås (IFPI), Rune Hagberg med vara Kristian Aartun (IFPI) og Jan Paulsen med vara Helge Westbye (FONO).

Det skal for øvrig ha vakt en smule oppsikt i salen at statsråd Giske skal ha ankommet møtet sammen med Øivind Myhrvold, som i nær fremtid vil stå i sentrum for to rettssaker: Hans egen arbeidstvistrettssak mot GramArt, og den mye omtalte rettssaken angående angivelig økonomisk utroskap mot GramArt.

Stillinger

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev