Jan Erik Haglund

Nye GramArt inn i GRAMO-styret

GramArts kandidater ble i går valgt inn i GRAMOs styre med overbevisende flertall. Dermed vil Jan Erik Haglund og Johnny Sjo bli GramArts nye representanter i GRAMO, mens Marianne Antonsen og Bjørn Eidsvåg går inn som vararepresentanter. GramArt stilte til den ekstraordinære generalforsamlingen med ikke mindre enn 479 fullmakter.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Det ble et relativt udramatisk møte i GRAMO i går, etter mye turbulens i kjølvannet av oppvasken som har vært i GramArt. Innstillingen om å velge GramArt-leder Haglund og musikeren Johnny Sjo ble tatt til følge, slik at det nye GramArt-styret endelig er representert i GRAMO – som er musikernes, artistenes og plateselskapenes vederlagsbyrå.

— Det hele var svært udramatisk, bekrefter nestleder og styremedlem Sæmund Fiskvik. – Møtet begynte klokken fem, og var ferdig klokken sju. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Endringer i GRAMOs vedtekter
I tillegg til nyvalget innen utøversektoren, ønsket styret i GRAMO å foreslå noen revideringer i GRAMOs vedtekter av mer praktisk art. Den ekstraordinære generalforsamlingen var på forhånd begrenset til å omfatte kun disse to temaer.

— Et forslag om vedtektsendringer ble nedstemt av det flertallet som GramArt representerte, forteller Fiskvik. – Personlig syntes jeg det var ganske uforståelig. Det var å gjøre politikk ut av noe som i utgangspunktet var helt upolitisk.

Jan Erik Haglund ser litt annerledes på det: – Vi i GramArt ser også nødvendigheten av visse vedtektsendringer, blamt annet i forbindelse med såkalte sovende fullmakter, men vi vil gjerne være med på å diskutere dem på forhånd. Derfor syntes vi det var bedre å nedsette en gruppe som kan kikke nærmere på disse spørsmålene frem til sommeren, samtidig som man får departementet og administrasjonen med på diskusjonen.

En annen endring var at GRAMO-representanter nå bare sitter for ett år av gangen.

— Krig i halvannet år
Om selve møtet sier en fornøyd Haglund følgende: – Det ble overraskende rolig. GramArt alene endte opp med å utgjøre to tredjedels flertall. Det er rart at denne kampen nå endelig er over, etter at vi nærmest har ligget i krig det siste halvannet året. Nå håper vi at dette bl.a. innebærer en tryggere økonomi for oss. Det gamle GramArt-styret representerte etter min mening en sløsing med GRAMOs penger. Vi skal bare ha nok midler til at vi går rundt, og så skal resten gå rett tilbake til utøverne. Når det gjelder spørsmålet om statsstøtten til GramArt, er dette nå til ny vurdering hos Kulturdepartementet.

Både Øyvind Myhrvold, Casino Steel og Tore Hansen fra Norsk Artistforbund var blant de fremmøtte under gårsdagens møte, sammen med rundt seksti andre deltagere. Det ble på mandag klart at Myhrvold ville trekke seg fra sine verv i GRAMO, mens Casino Steel ga beskjed om at han trakk seg fra GRAMO-styret alt den 10. oktober, på grunn av tidspress i forbindelse med andre gjøremål.

På spørsmålet om det nå blir mer normale arbeidsforhold i GRAMO, svarer Sæmund Fiskvik slik:

— Det håper jeg inderlig. GramArt må nå konsentrere om å drive normal business, og det skal bli godt.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.