NOPA-illustrasjon

Brevet fra Kopinor

Med tillatelse fra Kopinor (!) bringer Ballade her videre brevet som fikk en rekke eiere av små, norske hjemmesider til å sette kaffen i vrangstrupen, og som også gjorde at store, profesjonelle institusjoner som NRK måtte trekke deler av sine nett-tjenester tilbake. Brevet bærer overskriften «Anmodning om fjerning av musikkverk som er ulovlig gjengitt på Internett «, og er i dette tilfellet rettet til eieren av nettstedet Nålga.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Kjære redaktør av NÅLGA

Vi i Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk, er blitt oppmerksom på at du gjengir tekster til musikkverk på nettstedet http://home.no.net/naalga/ ulovlig.

I følge åndsverkloven har opphavsmannen til åndsverk, det være seg komponist, tekstforfatter eller arrangør, enerett til å lage eksemplar av eget materiale og å gjøre det tilgjengelig for allmennheten, for eksempel i form av Internettgjengivelse. Opphavsmannen kan overdra sine rettigheter til andre, f.eks. til et musikkforlag. (Jf. lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 nr. 2).

Verk kan benyttes fritt først 70 år etter utløpet av opphavsmannens/mennenes dødsår.

Musikkverk er lett å kopiere, både digitalt og til papir, og er derfor svært sårbart. Det sier seg selv at å gjengi musikkverk på nettet, som jo innebærer en full tilgjengeliggjøring for allmennheten, undergraver inntektsmulighetene som ligger i salg av noter og sangbøker. Dette er til skade for både opphavsmann, andre rettighetshavere og, ikke minst, fremtidig skapende virksomhet.

På vegne av medlemmene til Norsk Musikkforleggerforening og i samarbeid med NOPA (Forening for norske komponister og tekstforfattere) og Norsk Komponistforening ber vi derfor om at materiale som ikke er klarert med rettighetshaverne eller falt i det fri, fjernes fra nettstedet. Dette gjelder så vel norske som utenlandske verk.

Dersom ulovlig materiale ikke blir fjernet umiddelbart vil vi overlate saken til våre advokater for rettslig oppfølging. Vi gjør oppmerksom på at ulovlig bruk av åndsverk kan medføre erstatningsansvar og i verste fall straffes med bøter og fengsel.

Klarering av musikkverkene
For å klarere musikkverk er det nødvendig å innhente tillatelse fra alle rettighetshaverne, dvs. både komponist, tekstforfatter og arrangør hvis dette ikke er samme person, evt. også fra musikkforlag. Kopinor kan være behjelpelig med dette, men vi gjør oppmerksom på at rettighetshaverne står fritt til å kreve vederlag, og til å avslå hvis de ønsker dette. Klarering av lydfiler gjøres via TONO.

Dersom dere har fått tillatelse fra alle aktuelle rettighetshavere til å publisere materialet på Internett, bør dette oppgis i tilknytning til verket. Opphavsmannens navn skal dessuten alltid oppgis.

Dersom vi ikke har hørt noe fra dere innen ti dager, eller nettstedet fortsatt gjengir ulovlig musikkmateriale etter denne tid, vil vi gå til de skritt som vi tidligere har anført. Hvis dere har spørsmål, kan vi kontaktes.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.