Samiske Torgeir Vassvik ønsker seg regjeringsskifte, og skulle gjerne sett at urfolks utfordringer var mer synlige i valgkampen.

Torgeir Vassvik, © Alex Bruun

Frem mot valget publiserer Ballade intervjuer med musikere og andre aktører innen musikkfeltet. De har alle fått samme spørsmål om musikk og politikk. Målet er å vise frem ulike perspektiv på hva som er viktig for feltet fremover.

– Hva er det viktigste spørsmålet for deg i valgkampen?

– At det blir en endring i styre fra en blå-blå til en rød-grønn regjering. Viktige saker for meg er miljø og en mer human asyl og innvandringspolitikk, der man endrer fokus fra å se innvandrere som problem til å se dem som en ressurs.

– Hva tenker du om forholdet mellom musikk og politikk i dag?

– -Støyende og sint musikk er ikke uvanlig på venstresida, mens behagelig og harmonisk musikk er ganske vanlig på høyresiden.

– Er det noen saker du savner at har vært på agendaen, både generelt og som angår deg eller din organisasjon spesielt?

– Jeg savner et større fokus på den fjerde verdens musikk, kultur og utfordringer. Store deler av den fine vestlige kulturen står på skuldrene til verdens urfolks kulturer.

– Hva gjør du selv politisk inn mot valget?

– Det er politikk i en hver tone fra V a s s v i k, og vi spiller der det er en mulighet. Vi forsøker å gjøre en forskjell.

Les også:
– Jeg tviler på at Norge går konkurs selv om vi innordner oss på en måte som gjør at frilansere kan leve av å utøve musikken sin.
– Større plass for musikkfaget i skolen

Publisert:

Del: