Astrid Marie Eek

– Viktig med regionale arbeidsplasser

Kulturskoler og regionale ensembler er i mange tilfelle forbindelsesleddet mellom nybegynneren og den profesjonelle musikeren, sier Astrid Marie Eek.

Kalender

The Sequels // Josefine Luna

23/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT & ETTERFEST

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

Lørdagsopera

27/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

Frem mot valget publiserer Ballade intervjuer med musikere og andre aktører innen musikkfeltet. De har alle fått samme spørsmål om musikk og politikk. Målet er å vise frem ulike perspektiv på hva som er viktig for feltet fremover. 

– Hva er det viktigste spørsmålet for deg i valgkampen — overordnet?

– Jeg synes det er vanskelig å peke på en enkelt sak, men debatten rundt videre satsning på olje og gass er selvsagt veldig spennende. Samferdsel peker seg også ut. Som østlending bosatt på Vestlandet har E16 mellom Bergen og Lærdal blitt en kjent og fryktet strekning. Vi må ha trygge veier.

… og for musikkfeltet?

– Jeg tror det er viktig å bevare arbeidsplasser i kultursektoren rundt om i landet. Det synes som at kulturskoler og ensembler utarmes, og det er veldig uheldig. De er i mange tilfelle forbindelsesleddet mellom nybegynneren og den profesjonelle musikeren.

– Hva tenker du om forholdet mellom musikk og politikk i dag?

– Som musiker blir man ofte møtt med «så gøy det må være å kunne leve av hobbyen sin». Det kan være vanskelig å få anerkjennelse for at musikk er et fag på linje med andre. Det gjenspeiles dessverre også i politiske diskusjoner. Det er nemlig ikke likegyldig om det er et amatørkorps eller et profesjonelt ensemble som løser et oppdrag, selv om det kan virke slik ved første øyekast, eller for en løsningsorientert økonom. 

– Er det noen saker du savner at har vært på agendaen, både generelt og som angår deg eller din organisasjon spesielt?

– Min arbeidsplass, Forsvarets musikk, har definitivt vært gjennom sine runder med utredninger og omstillingsprosesser. Dette tar mye fokus bort fra selve jobben, og er veldig ressurskrevende. Vi har tidligere lansert muligheten for å få en fast prosentandel av budsjettet fremfor å årlig diskutere kroner og øre. Det ville gi arbeidsro, og frigjøre kapasitet til å skape bra konserter fremfor å sitte i møter. 

– Hva gjør du selv politisk inn mot valget?

– Ikke noe spesielt, annet enn å bruke stemmeretten.

Astrid Marie Eek er hornist og kapteinløytnant i Sjøforsvarets musikkorps

Les også:
– Jeg tviler på at Norge går konkurs selv om vi innordner oss på en måte som gjør at frilansere kan leve av å utøve musikken sin.
– Større plass for musikkfaget i skolen
– Jeg savner et større fokus på den fjerde verdens musikk

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.