Kai Gustavsen, festivalsjef Kongsberg Jazzfestival (Foto: Privat)

– Jeg tviler på at Norge går konkurs selv om vi innordner oss på en måte som gjør at frilansere kan leve av å utøve musikken sin.

Sier festivalsjef Kai Gustavsen i Kongsberg Jazzfestival.

Kalender

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Vinylens Verden

19/09/2020 Kl. 18.00

Rogaland

El Muro Tango & Omar Mollo

19/09/2020 Kl. 21.00

Oslo

Kampenjazz: Braid

20/09/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Frem mot valget publiserer Ballade intervjuer med musikere og andre aktører innen musikkfeltet. De har alle fått samme spørsmål om musikk og politikk. Målet er å vise frem ulike perspektiv på hva som er viktig for feltet fremover.

– Hva er det viktigste spørsmålet for deg i valgkampen — overordnet?

– Jeg mener det viktigste er at vi bevarer og utvikler velferdsstaten. Jeg har tro på det private initiativ, men er redd for at fellesskapsløsninger innen f.eks helse og utdanning skal smuldre bort i iveren etter private løsninger.

– På kulturfeltet støtter jeg de som ønsker å øke kulturens andel til 1% av statsbudsjettet. Jeg synes det er et fair krav. Men det er snakk om mye penger og jeg er opptatt av at en solid andel av dette går til frie kunstnere, ikke bare institusjoner.

… og for musikkfeltet?

– Nå må vi få testet ut den nye festivalfinansieringen. Det er derfor viktig at ikke store institusjoner som Festspillene i Bergen klarer å snike seg inn på statsbudsjettet igjen. Det må også følge nye penger med omleggingen av festivalstøtteordningen. Det er skapt enorme forventninger til omfordeling, samtidig som de gamle Knutepunktfestivalene håper på å ikke rammes for hardt.

– Jeg tviler på at Norge går konkurs selv om vi innordner oss på en måte som gjør at frilansere kan leve av å utøve musikken sin.

– Hva tenker du om forholdet mellom musikk og politikk i dag?

– Jeg tenker at det er rimelig konsensus, kanskje med unntak av FrP. På den annen side har jeg jobbet mye opp mot politikere både lokalt, regionalt og nasjonalt de siste to årene i forbindelse med omleggingen av Knutepunktordningen for festivaler. Her har jeg møtt stor forståelse og velvilje over hele linja – og FrP har ikke skilt seg nevneverdig ut.

– På meg virker det som at det er bred oppslutning om at modellen til Norsk kulturråd er en effektiv og god ordning for fordeling av penger.

Les også: – Større plass for musikkfaget i skolen

– Er det noen saker du savner at har vært på agendaen, både generelt og som angår deg eller din organisasjon spesielt?

– Kultur er vel generelt lite på agendaen i valgkampen. Verken i debatter eller valgomater.

– Hva gjør du selv politisk inn mot valget?

– Under årets festival hadde Kongsbergjazz besøk av både Statsministeren, og en rekke andre statsråder, som vi samtalte med om utfordringer for vårt felt. Vi hadde også debatter med politikere og media. I forlengelse av dette hadde vi også en lunsj med Trine Skei Grande som ønsket å høre mer om våre utfordringer.

Kai Gustavsen er festivalsjef for Kongsberg jazzfestival

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev