Ragnhild Rose Knudsen Foto: Thor Hauknes

– Større plass for musikkfaget i skolen

Felespiller og høgskolelektor Ragnhild Rose Knudsen trekker frem gode ordninger for profesjonelle utøvere og undervisning som viktige saker for musikkfeltet i valgkampen.

Kalender

Kampenjazz: Braid

20/09/2020 Kl. 20:00

Oslo

Crashkurs i Symfonisk Lytting

21/09/2020 Kl. 18.00

Vestland

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Frem mot valget publiserer Ballade intervjuer med musikere og andre aktører innen musikkfeltet. De har alle fått samme spørsmål om musikk og politikk. Målet er å vise frem ulike perspektiv på hva som er viktig for feltet fremover.

– Hva er det viktigste spørsmålet for deg i valgkampen — overordnet?

– Jeg ønsker meg en helhetlig tenkning der vi innser at det finnes ingen ‘planet B’.

… og for musikkfeltet?

– Her trenger vi gode ordninger for profesjonelle, og støtte til amatørvirksomhet. I tillegg er større plass til musikkfaget i skolen viktig.

– Hva tenker du om forholdet mellom musikk og politikk i dag?

– Musikk, håndverk, dans og estetiske fag bør få mye større plass i skole og barnehage. Disse aktivitetene er essensielle i utvikling av hele mennesket. Det vil si mennesker som er i stand til å samhandle, kommunisere og lære, og være aktive i utformingen av samfunnet på lengre sikt.

– Er det noen saker du savner at har vært på agendaen, både generelt og som angår deg eller din organisasjon spesielt?

– Det er få som snakker om hvordan det kan bli 20 -30 år fram i tid, altså vyer og drømmer om samfunnsorganisering og innhold på litt lengre sikt – i det små og i det store. Jeg tror vi har evne til å gjøre det bedre for mange.

– Hva gjør du selv politisk inn mot valget?

– Ikke så mye – men jeg skal stemme, og synes alle bør gjøre det!

Ragnhild Rose Knudsen er felespiller, kulturskolelærer og høgskolelektor ved folkemusikkstudiet på Rauland, Høgskolen i Sørøst-Norge.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev