Ragnhild Rose Knudsen Foto: Thor Hauknes

– Større plass for musikkfaget i skolen

Felespiller og høgskolelektor Ragnhild Rose Knudsen trekker frem gode ordninger for profesjonelle utøvere og undervisning som viktige saker for musikkfeltet i valgkampen.

Kalender

The Sequels // Josefine Luna

23/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT & ETTERFEST

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

Lørdagsopera

27/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

Frem mot valget publiserer Ballade intervjuer med musikere og andre aktører innen musikkfeltet. De har alle fått samme spørsmål om musikk og politikk. Målet er å vise frem ulike perspektiv på hva som er viktig for feltet fremover.

– Hva er det viktigste spørsmålet for deg i valgkampen — overordnet?

– Jeg ønsker meg en helhetlig tenkning der vi innser at det finnes ingen ‘planet B’.

… og for musikkfeltet?

– Her trenger vi gode ordninger for profesjonelle, og støtte til amatørvirksomhet. I tillegg er større plass til musikkfaget i skolen viktig.

– Hva tenker du om forholdet mellom musikk og politikk i dag?

– Musikk, håndverk, dans og estetiske fag bør få mye større plass i skole og barnehage. Disse aktivitetene er essensielle i utvikling av hele mennesket. Det vil si mennesker som er i stand til å samhandle, kommunisere og lære, og være aktive i utformingen av samfunnet på lengre sikt.

– Er det noen saker du savner at har vært på agendaen, både generelt og som angår deg eller din organisasjon spesielt?

– Det er få som snakker om hvordan det kan bli 20 -30 år fram i tid, altså vyer og drømmer om samfunnsorganisering og innhold på litt lengre sikt – i det små og i det store. Jeg tror vi har evne til å gjøre det bedre for mange.

– Hva gjør du selv politisk inn mot valget?

– Ikke så mye – men jeg skal stemme, og synes alle bør gjøre det!

Ragnhild Rose Knudsen er felespiller, kulturskolelærer og høgskolelektor ved folkemusikkstudiet på Rauland, Høgskolen i Sørøst-Norge.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.