Mariann Bjørnelv på Folken i Stavanger,Foto: Erik Furulund (Foto: Erik Furulund)

– Staten og landets kommuner har skapt den største konkurrenten scener som Folken noensinne har hatt, og det er feige lag.

Sier daglig leder for studenthuset Folken, Mariann Bjørnelv.

Kalender

The Sequels // Josefine Luna

23/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT & ETTERFEST

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

Lørdagsopera

27/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

Frem mot valget publiserer Ballade intervjuer med musikere og andre aktører innen musikkfeltet. De har alle fått samme spørsmål om musikk og politikk. Målet er å vise frem ulike perspektiv på hva som er viktig for feltet fremover. 

– Hva er det viktigste spørsmålet for deg i valgkampen — overordnet?

– Jeg ønsker meg en mer human flyktningpolitikk. Dagens politikk er skammelig i et av verdens rikeste land. Tanken om «oss mot dem» er for meg fremmed og skummel, og jeg ønsker meg en regjering som klarer å tenke et «vi» og være med på å bidra til å minske polariseringen i samfunnet. Å frasi oss ansvaret slik vi gjør i dag er for meg fullstendig uforståelig.

… og for musikkfeltet?

– Musikkfeltet, akkurat som resten av samfunnet, er preget av et klasseskille, som her dessverre går mellom utøvere, spillesteder, ansatt av staten og det frie feltet. Er du klassisk musiker i et symfoniorkester eller ansatt på et kulturhus er du sikret både pensjon, sykepenger og en inntekt som er over medianen i Norge. Er du frilanser innen hvilken som helst sjanger eller driver en klubbscene er sannsynligheten i dag svært stor for at du:

1) Ikke kan leve av det
2) Tjener langt under medianinntekt
3) Ikke har rett på sykepenger
4) Blir minstepensjonist uansett hvor mye du jobber.

Norge er gode på støtteordninger, men fordelingsnøkkelen mellom hvem som får hva kunne trengt en gjennomgang. Likeså at musikkfeltets arbeidsvilkår følger arbeidsmiljøloven i større grad. Dette oppnås kun om musikkfeltet gis bedre rammevilkår enn i dag.

– Hva tenker du om forholdet mellom musikk og politikk i dag?

– Musikk som virkemiddel for menneskers trivsel, og forståelse på tvers av tradisjoner, etnisitet og religion er noe jeg tror sterkt på. Derfor er det viktigere enn noen gang at våre politikere ser potensialet som ligger i vårt felt når det gjelder å bedre integreringen og skape møteplasser som gir større forståelse. Det er på tide å ta oss på større alvor!

Jeg håper at vi, uansett hvilken regjering vi blir sittende med etter valget, ender opp med en fortsatt satsning på 1 % av statsbudsjettet til kultur.

– Er det noen saker du savner at har vært på agendaen, både generelt og som angår deg eller din organisasjon spesielt?

– Nettopp dette at kultur kan være et fantastisk virkemiddel for å bedre forståelse mellom mennesker er noe som ikke blir snakket høyt nok om eller satset nok på. Her må politikerne settes på skolebenken og være lydhøre for hva vi kan bidra med og kanskje også lære seg å i større grad tenke utenfor boksen. Jeg savner også en kulturminister som har større kunnskap om feltet denne skal arbeide med.

– Når det gjelder mitt arbeid og huset jeg jobber for er det en kampsak for meg å utjevne ulikhetene mellom de statlige finansierte kulturhusene og de frie spillestedene. Staten og landets kommuner har skapt den største konkurrenten scener som Folken noensinne har hatt, og det er feige lag.

Folken hadde i 2016 under 15 % offentlig finansiering og vi er stolte av å klare oss selv og driver godt, men når det dukker opp nye scener i regionen med mye større muskler, både økonomisk og infrastrukturelt, som er bygget av offentlige midler, ja da kjennes det ganske så tungt ut. Her må politikere, kommune og stat være sitt ansvar bevisst.

– Hva gjør du selv politisk inn mot valget?

– Jeg stod på lista for partiet jeg er medlem av ved sist kommunevalg, og har en samboer som er aktivt engasjert i et annet parti så det blir mye politikk i heimen.

Utover det arbeider jeg jo på et studenthus, der det nå i forkant av valget holdes en rekke debatter og så klart også skal være valgvake. Videre er vi jo alltid på hugget med våre politikere for å løfte frem de problemstillinger eller utfordringer som er viktige for oss.

Mariann Bjørnelv er daglig leder for studenthuset Folken i Stavanger

Les også:
– Jeg tviler på at Norge går konkurs selv om vi innordner oss på en måte som gjør at frilansere kan leve av å utøve musikken sin.
– Større plass for musikkfaget i skolen
– Jeg savner et større fokus på den fjerde verdens musikk
– Viktig med regionale arbeidsplasser

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.