Dirigentkurs med Bjørn Gisle Seter i Ørsta tidligere i 2018.

Satsing skal gi flere og bedre kordirigenter

Koralliansen gleder seg over at Stortinget også for 2019 gir støtte til deres dirigentsatsing. Her forklarer de hvorfor.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Korsang er den største kulturaktiviteten i Norge med over 100 000 utøvere over absolutt hele landet og aktiviteten er stigende. Dette ser man blant annet på mengden av søknader til Aktivititetsmidler for kor der det i 2018 ble søkt om støtte til 625 korprosjekter som er ny rekord.

Det er en enorm bredde i sjanger, størrelse og alderssammensetning i norske kor. Det er likevel noen tydelige mønstre: De korene som har dyktige dirigenter klarer å løfte nivået og forbedre rekrutteringen. Uten en god dirigent går det som regel motsatt vei.

Kvalifiserte kordirigenter er derfor en svært kritisk ressurs, og mange steder i landet er det stor mangel på dirigenter. Dette fører til at kor blir lagt ned. Dette var noe av utgangspunktet for at Regjeringen startet en kordirigentsatsing som del av sin strategi for korutvikling i 2016.

Det er Koralliansen som organiserer dirigentsatsingen. Koralliansen består av de seks landsdekkende kororganisasjonene og dirigentorganisasjonen FONOKO. Kordirigentsatsingen består av tre hovedelementer: Kurs, mentorordning og en stipendordning.

30 dirigentkurs i vårsemesteret 2019
Allerede i 2016 utviklet Koralliansen et modulbasert opplegg for dirigentkurs. I 2017 og 2018 har det blitt gjennomført en rekke kurs. Oppslutningen viser at det er et behov for disse kursene. I vårsemesteret 2019 tilbyr Koralliansen hele 30 dirigentkurs. Dette er kurs fra nybegynnernivå til avansert nivå med ulike temaer og fordelt rundt i hele landet.

Til nybegynnerkursene rekrutteres korsangere med noe notekunnskap som gjennom kurset kvalifiseres til å bli hjelpedirigenter. Flere av deltakerne på disse kursene har gått videre på nye kurs og dirigerer nå egne kor. Koralliansen har tre modulbaserte kursopplegg med standardiserte læreplaner: Grunnkurs, Dirigentkurs 1 og Dirigentkurs 2. I tillegg kommer temakurs som tar for seg emner som rytmisk korledelse, klangbehandling, vokalopplæring og repertoarkunnskap.

Koralliansen satser spesielt på unge dirigentemner og mange av kursene er spesielt tilpasset disse. I Østfold har elever fra musikklinja på videregående skoler fått være med gratis på dirigentkursene. Tilbakemeldingene er at dette er et godt supplement til undervisningen i ensembleledelse på skolen. I tillegg er det tilrettelagt for at unge korsangere får dirigentopplæring som del av aktiviteten i eget kor.

Mentorordning gir dirigenter veiledning der de er
Et annet element i dirigentsatsingen er mentorordningen. Den går ut på at svært erfarne kordirigenter (mentorer) følger opp og gir veiledning til tre til fem dirigenter hver gjennom ett år. Dette året er det 14 mentorer rundt i Norge fra Agder i sør til Finnmark i nord som veileder dirigentene på korets øvelser og på egne fagsamlinger.

Mentorene er anerkjente dirigenter som Anne Karin Sunndal-Ask, Per Oddvar Hildre og Nina T. Karlsen. Veiledningen blir i stor grad tilpasset behovene til den enkelte dirigent.

Stipendordning gir dirigentene mulighet til å utforme opplæring selv
Det tredje elementet i dirigentsatsingen er en stipendordning der kordirigenter kan tildeles inntil 8000,- kroner i støtte til kurs, studiereiser eller annen opplæring.

Dette gir dirigentene mulighet til opplæring tilpasset eget behov. I 2018 har 61 dirigenter mottatt støtte fra denne stipendordningen

Koralliansen kan allerede nå fortelle at kor har blitt reddet fra å bli nedlagt ved at de har fått en dirigent som har fått sin opplæring gjennom ordningen. Men den virkelige effekten vil man først få når dirigentsatsingen har gått noen år.

Åsmund Mæhle, Koralliansen

Stillinger

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev