Satsing skal gi flere og bedre kordirigenter

Koralliansen gleder seg over at Stortinget også for 2019 gir støtte til deres dirigentsatsing. Her forklarer de hvorfor.

Korforbundet inn i Norsk musikkråd

Gradvis tettere samarbeid har ført til ny tillit og nærmere 20 år med splittelse er forbi. Mye tyder på at også Norges korpsforbund blir med.