Fra salen under Norges Korforbunds landsmøte i Tromsø Foto: Norges Korforbund

Korforbundet inn i Norsk musikkråd

Gradvis tettere samarbeid har ført til ny tillit og nærmere 20 år med splittelse er forbi. Mye tyder på at også Norges korpsforbund blir med.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Norges Korforbund holdt landsmøte i Tromsø i helgen. Her ble det enstemmig vedtatt at forbundet skal melde seg inn i Norsk musikkråd.

– Vi mener vi kan oppnå mer om det frivillige musikklivet står sammen, sier generalsekretær Åsmund Mæhle i Korforbundet om bakgrunnen for vedtaket, til Ballade.

– Dere har jo stått utenfor Musikkrådet lenge, hva har endret seg nå?

– Det har vært et gradvis tettere samarbeid de siste årene. Vi har blant annet samarbeidet i den nye Kulturalliansen. Det har skapt en tillit som har vært med på å bygge grunnlaget for at vi nå melder oss inn.

– Vi ser jo også at Musikkrådet gjør mye godt arbeid, som vi ønsker å støtte opp under, også mer formelt. Blant annet gjelder det arbeidet med bedre lokaler for øving og fremføring av musikk.

Mæhle fremhever videre at det politiske arbeidet med rammebetingelsene for musikklivet har hatt sentral betydning for at Korforbundet har tatt beslutningen om å igjen bli en del av Musikkrådet. Egne erfaringer, og signaler fra politisk holdt har gjort det tydeligere at det kan være bedre å nå stå samlet.

En tilnærmingsprosess
Situasjonen er også organisatorisk en helt annen enn da forbundet, sammen med Norges Musikkorps Forbund, meldte seg ut av Norsk musikkråd etter en bitter strid mellom partene så langt tilbake som i 2002. Dette gjelder både for forbundet selv, og forhold som lå til grunn for konflikten.

– Vi ble med i en felles samarbeidsplattform i form av Koralliansen for korforbundene i januar 2016. Vi har fått til veldig mye der, blant annet satsingen på kordirigenter. Alle de andre korforbundene er for øvrig medlem i Musikkrådet.

– Vi meldte oss også inn i Musikkens studieforbund for ett år siden. Det betyr at vi allerede er en del av Musikkrådets regionalapparat. De har en felles regional funksjon gjennom fylkesmusikkrådene. Så det eneste vi ikke var med var med i var det nasjonale leddet i Musikkrådet. Det har også vært en del av tilnærmingsprosessen.

– Det ville altså blitt rart om dere skulle fortsette å stå utenfor?

– Ja. Det vil jeg si. Det er ingenting som tilsier at vi ikke skal være medlem nå.

Bruk av voksenopplæringsmidler var stridens kjerne i 2002 og forvaltning av disse midlene gjøres nå av Musikkens studieforbund og ikke av Norsk musikkråd.

– Hva forventer dere å få ut av å være medlem?

– Vi kan oppnå enda mer politisk. I tillegg til at vi får et talerør inn i de besluttende organene i musikkrådet, som gjør at vi kan være med å påvirke hva rådet skal prioritere.

Også NKF
Norges Musikkorps Forbund (NMF) skal ha sitt landsmøte siste helgen i april. Forbundsstyret vil da legge frem et forslag om at også NKF skal melde seg inn i Norges musikkråd.

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev