Jørgen Kristiansen (Krf)

– Markedskreftene må styre

Varaordfører i Kristiansand forsvarer kuttet i turnéstøtte, og foreslår økte billettpriser for å kompensere.

Kalender

Høstscena, Ålesund Teaterfestival

29/09/2021 Kl. 12.00

Møre og Romsdal

Operapub på Røverstaden

29/09/2021 Kl. 19:00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

29/09/2021 Kl. 18.00

Oslo

Partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Kristelig Folkeparti har i Kristiansand gått sammen om et forslag til kommunalt budsjett for de neste fire årene. I forslaget ønsker de å kutte reise- og turnéstøtten til SØRF (Kompetansesenteret for rytmisk musikk) med 500 000 kroner. Om forslaget blir vedtatt, vil dermed potten til «rytmisk satsing» halveres. De fire partiene har flertall i kommunestyret i Kristiansand.

Musikkmiljøet i byen reagerer sterkt på forslaget. Det er blant annet opprettet en egen kampanje på Facebook for å protestere.

Les mer: [link id=67292 title=»Kutt i Kristiansand«]

Varaordfører Jørgen Kristiansen (Krf) forklarer at kommunen har en anstrengt økonomi.

— Turnéstøtten ligger per nå inne med 930 000 kroner. Det har vi valgt å skalere ned med 500 000. Denne støtten har vi hatt i veldig få år – jeg var selv med å innføre den i 2008 – men nå har vi en anstrengt økonomi, og også kommunen må prioritere. Vi har sagt at eldreomsorg, helse og sosial er våre satsningsområder nå. Da mener vi at turnéstøtteordningen må være med å ta noen kutt. Samtidig har vi en gigantisk kultursatsning i Kristiansand, som blant annet involverer bygging av Kulturhuset Kilden til 1,7 milliarder.

— Leder for SØRF mener det mangler en helhetstenkning. Dere bygger signalbygg, men har ikke penger til de som skal fylle dem med innhold?

— Nå er det flere aspekter ved Kilden: det er for teater, symfoniorkester og opera. Spørsmålet er i hvor stor grad kommunen skal gå inn og sponse den lokale kulturen. Kanskje må markedskreftene i større grad styre dette, for eksempel kan man ta høyere billettpriser ved konserter. Det var et musikkmiljø her før 2008 også, så det er drøyt å si at det blir kroken på døren om vi reduserer turnéstøtten.

Norsk Rockforbund: [link id=67293 title=»SØRF har skapt svært mye synlig aktivitet«]

— Hva er etter din oppfatning verdiene SØRF har tilført Kristiansand i perioden de har hatt arrangør- og turnéstøtten?

— SØRF har bidratt til at det er et større rytmisk musikkmiljø i Kristiansand, og det er også grunnen til at vi lar det ligge 450 000 kroner igjen i turnéstøtten.

— Turnerende band fra Kristiansand kan fungere som reklame for byen. Er dette noe dere har tatt med i vurderingen?

— Nei, det er ikke vurdert. Turnéstøtte er ikke en lovpålagt oppgave, og nå som vi har andre prioriteringer, blir det sånn.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Organist/ kantor/ menighetsmusiker

Kirkelig fellesråd i Bærum

Kirkemusiker

Tromsø kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Kirkelig Kulturverksted AS

Prosjektleder

Norsk ressurssenter for klassisk musikk

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev