Kjetil Nordhus (Foto: Espen A. Eik)

"Svært tilfreds"

SØRF får toppkarakter i Telemarksforsknings evalueringsrapport av kompetansesenteret.

Kalender

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

19/08/2021 Kl. 18.00

Oslo

«Med bakgrunn i vårt empiriske materiale, er det ingen tvil om at aktørene er svært tilfreds med den jobben SØRF gjør, og den måten de forvalter de kommunale midlene til rytmisk musikk på», heter det i avslutningen av Bård Kleppes evaluering «Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsning på rytmisk i 2009 – 2011».
Kleppe er forsker og kulturviter ved Telemarksforskning. Han sier til Ballade at han «sjelden har sett så få kritiske bemerkninger, og så mange positive tilbakemeldinger» i en evaluering.
— Undersøkelsen er bestilt av Kristiansand Kommune, den samme kommunen som i vinter foreslo betydelige kutt i SØRFs midler. Kan undersøkelsen få politisk verdi?
— Den burde jo det. Når politikerne først er interessert i å vite mer om dette, burde de handle i tråd med de resultatene som nå kommer frem, sier Kleppe.
Les mer om SØRF-konflikten i Kristiansand: [link id=67295 title=»– Frekt og merkelig«]
Noen generelle vurderinger
Kommunen hadde i utgangspunktet ambisjoner om at undersøkelsen skulle kunne si noe om de økonomiske og kulturelle ringvirkningene av støtten til SØRF.
— Det lot seg ikke gjøre ordentlig innenfor de rammene vi hadde her, så de vurderingene er gjort på veldig generelt grunnlag. Men økonomiske ringvirkninger var heller aldri del av målsetningen med støtten til SØRF. I beslutningen som ble fattet av kommunestyret, heter det at hovedmålsettingen er å styrke arrangørmiljøet og artistene, sier Kleppe.
Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
Personavhengig
I evalueringen heter det om SØRF at «ordningen ser ut til å komme mange til gode og organiseringen, slik den praktiseres i dag, virker svært vellykket».
— Har du noen formening om hvordan SØRF fungerer i forhold til andre kompetansesentre, andre steder i landet?
— Inntrykket jeg har fått er at de bygger litt på samme modell. Samtidig kommer det frem at resultatene henger mye på personlig kompetanse og personlige egenskaper hos de som jobber der. SØRFs resultater er knyttet tett opp mot de folkene som jobber der. Det er derfor ikke gitt at de andre kompetansesentrene er like gode, selv om de jobber etter samme modell. Og så er det vel sånn at disse sentrene funker best i større byer, hvor en har et begrenset nedslagsfelt.
— Men SØRF skal dekke både Aust- og Vest-Agder, pluss Telemark. Det er et stort område?
— Ja, og sånn sett er denne evalueringen jeg har gjort, ikke en evaluering av SØRF – det er en evaluering av Kristiansand kommunes satsning på rytmisk musikk. Evalueringen min sier ikke noe om hvordan dette fungerer i områdene utenfor byen. Der kan det hende det er andre kritiske spørsmål å stille, som for eksempel om man klarer å være relevant for folk som bor langt unna.
Les også: [link id=67581 title=»Ønsker kompetansesentrene inn på statsbudsjettet «]
Ikke veldig overrasket
Daglig leder i SØRF, Kjetil Nordhus, sier til Ballade at han ikke er veldig overrasket over resultatet.
— Men en er jo alltid spent når en er under lupen på denne måten. Det viser seg at det vi trodde og håpet på, og allerede har fortalt til politikerene, det stemte. Rapporten er ekstremt tydelig på dette.
Nordhus ser det positive i at SØRF siden i vinter til de grader har blitt satt på dagsorden i Kristiansand.
— Nå er det mange som vet mer om oss, og om vårt virke, og som også er mer villige til å støtte SØRF. Høyre er nok det partiet som har vært mest i endring, og jeg tror at dette på sikt kan føre til økte bevilgninger til kompetansesenteret. Det virker på meg nå som at Krf og Frp er de eneste partiene som ikke vil skjønne at det vi driver med, er bra for byen.
Vil være med i evaluering
Jørgen Kristiansen fra Krf er varaordfører i Kristiansand. Han har tidligere [link id=67294 title=»sagt «]at kommunen har anstrengt økonomi og står overfor harde prioriteringer når også kulturhuset Kilden har blitt en stor aktør.
Kristiansen har ikke rukket å lese rapporten ennå, men til Ballade i dag han at den vil ligge til grunn når støtten til SØRF skal evalueres denne sommeren.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev