Trond Giske_06 (Bjørn Sigurdsøn/Statsministerens kontor)

Bevilgningen til Norsk kulturfond fordelt

Hovedfordelingen av midlene til Norsk kulturfond for 2007 på 300,1 millioner kroner, ble vedtatt i statsråd 26. januar. Avsetningen til Norsk kulturfond er i 2007 økt med vel 13 millioner kroner til satsinger innen litteratur, musikk, scenekunst og til kunsttiltak for de yngste barna.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Hovedfordelingen av midlene til Norsk kulturfond for 2007 på 300,1 millioner kroner, ble vedtatt i statsråd 26. januar. Avsetningen til Norsk kulturfond er i 2007 økt med vel 13 millioner kroner til satsinger innen litteratur, musikk, scenekunst og til kunsttiltak for de yngste barna.

Dette er fordelingen.

Litteratur: Den største avsetningen er til litteratur med 96,8 millioner kroner i hovedsak til innkjøpsordningene. Det er lagt inn økt tilskudd til innkjøpsordninger for barn og unge, til oversatt litteratur og til litteraturfestivaler.

Musikk: Det er avsatt 86,8 millioner kroner til musikkformål for å innpasse økt tilskudd til musikkfestivaler, ensembler, fonogram, bestillingsverk og arrangørstøtte samt tilskudd til en ny forsøksordning for kor.

Scenekunst: Avsetningen til scenekunst utgjør 48,2 millioner kroner fordelt med 16,6 millioner kroner til den egne avsetningen for dans og 31,6 millioner kroner som i hovedsak går til annen fri scenekunst. Avsetningen til scenekunst er økt for å innpasse tilskudd til scenetekstutvikling.

Øvrige bevilgninger: Bevilgningen til Norsk kulturfond ble videre fordelt slik: billedkunst/kunsthåndverk 14,4 millioner kroner, kulturvern 8,5 millioner kroner, rom for kunst/andre formål 30,3 millioner kroner, barn og ungdom 11,3 millioner kroner og tidsskrifter 3,8 millioner kroner. Avsetningene til billedkunst/kunsthåndverk og kulturvern er redusert som følge av at ordningene for innkjøp av samtidskunst og ekstraordinære tilskudd til museene er avviklet.

Dette i følge en pressemelding fra Kultur- og kirkedepartementet.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev