Valdre Sommersymfoni 2016, Gruppeprøver med blåsere og strykere i Valdreshallen. (Foto: Tom Henning Bratlie)

Valdres sommersymfoni har inngått avtale med Sparebankstiftelsen Dextra Musica

Avtalen er 3 årig, og har en ramme på 6,3 millioner kroner.

Kalender

Valdres sommersymfoni og Dextra Musica har inngått en 3-årig avtale om støtte til de to prosjektene «Instrumenter i fokus» og «Unge utøvere» for perioden 2018-2020. Avtalen har en total ramme på kr. 6,3 mill, der 900.000,- er forbeholdt «Unge utøvere».

«Instrumenter i fokus» er et nasjonalt prosjekt, som handler om å jobbe for økt rekruttering innen instrumentene obo, fagott, kontrabass, harpe og kirkeorgel. Disse instrumentgruppene har gjennom flere år hatt en synkende antall utøvere, og det er få som kommer så langt at de starter på høyere utdanning. Valdres sommersymfoni skal, i samarbeid med alle landets kulturskoler, profesjonelle orkestre, musikkorganisasjoner og høyere musikkutdanningsinstitusjoner, være en inspirator og en igangsetter av tiltak som kan endre dette bildet. I avtalen ligger også en pott med stimuleringsmidler som Valdres sommersymfoni skal dele ut til gode prosjekter rundt om i landet.

Prosjektet «Unge utøvere» handler om å legge til rette slik at de unge som deltar på Valdres sommersymfoni kurs kan få et tilbud tilpasset den enkelte sitt nivå. Elevene lever skal få daglig individuell undervisning og ha mulighet til å øve med akkompagnatør og å spille på en av deres konserter. Årlig deltar rundt 350 elever ved Valdres sommersymfoni – kursene.

– Vi er svært glad for at Sparebankstiftelsen Dextra Musica ønsker å støtte opp om vårt arbeid, og ser på dette som en anerkjennelse og en tro på at vi kan utgjøre en forskjell. Økonomisk betyr avtalen at vi kan planlegge mer langsiktig og ha fokus på det som er vårt mandat; å hjelpe unge utøvere til å oppnå sine drømmer, skriver Valdres sommersymfoni i en pressemelding.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev