Valdres sommersymfoni har inngått avtale med Sparebankstiftelsen Dextra Musica

Avtalen er 3 årig, og har en ramme på 6,3 millioner kroner.