Ragna Sofie Grung Moe 2007

Stor gave til norske skolebarn i Grieg-året

Sparebankstiftelsen DnBNOR overleverer i dag et bidrag til markeringen av Grieg-året. «Beløpet på kr 450.000 skal gå til utviklingen av til Griegweb og Griegoriansk; interaktive læringsressurser og kommunikasjonskanaler for barn og unge», heter det i en pressemelding fra Grieg 07.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Gaven vil bli overrakt Grieg 07 på et arrangement ved Fjellsdalen skole i dag, der en rekke skolebarn opptrer i et samarbeidsprosjekt med BIT 20 Ensemble.

Beløpet på kr 450.000 skal gå til utviklingen av til Griegweb og Griegoriansk; interaktive læringsressurser og kommunikasjonskanaler for barn og unge. Prosjektene er nærmere beskrevet under:

Griegweb
Grieg 07 og Grieg music education etablerer en interaktiv læringsressurs for skolene. I forbindelse med Ibsen-året og andre internasjonale prosjekter, har GME bygget stor kompetanse i utvikling av aktuelle pedagogiske redskap som kommuniserer like godt nasjonalt som internasjonalt. Griegweb har for øvrig sin grunnfinansiering fra Bergen kommune og Nasjonalkomiteen for Ibsen-satsingen.

Griegoriansk – interaktiv
Under programprofilen ”Sampleren Grieg” samarbeider Grieg 07 med Drivhuset.no om utvikling og gjennomføring av ”Griegoriansk” – kreative musikkverksted i grunnskole, videregående skole og kulturskole.

«Det vil utvikles en helhet mellom skoleverksteder og bruk av et interaktivt nettsted der både oppgaver og lydklipp skal legges ut. Denne komponenten gir de musikalske verkstedene en helt annen dimensjon og tyngde ved at arbeidene kan synliggjøres og videreutvikles på nettet», skrives det om prosjektet som lanseres på www.grieg07.no i september. Også griegweb blir lansert på det tidspunktet.

— Gaven fra Sparebankstiftelsen DnBNOR sikrer en investering i nyskapende redskap, ressurser og metoder som vil bli videreutviklet og skal leve videre etter Griegåret 2007, skriver Grieg 07 i sin pressemelding.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev