USF Verftet i Bergen: Bilde fra Sardinen

Kulturkonferanse i Bergen

Seksjon for kunst og kultur arrangerer i dag en konferanse der kommunen inviterer vidt og bredt til en diskusjon om en ny kunstplan for Bergen. Bystyret vedtok
”Handlingsplan for kunst og kunstnere i Kulturbyen Bergen” i 1997, og Seksjon for kunst og kultur er nå i ferd med å avslutte arbeidet med en ny Kunstplan for Bergen kommune for perioden 2007-2017.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kulturbyråd Henning Warloe har invitert byens kunstnere, kulturarbeidere og kulturpolitikere til forankringskonferanse for ny Kunstplan for Bergen kommune, og denne finner sted fredag 2. februar kl. 10.00-16.00 på Sardinen

på Kulturhuset USF, Georgernes Verft 12.

Konferansen presenterer hovedlinjer i planen, og gjør rede for status, utfordringer og målsetninger.

Tone Tjemsland ønsker velkommen, mens Evelyn Holm innleder med en evaluering av kunstplanen. Henning Warloe orienterer deretter om mål og strategier, utviklingstrekk, behov og utfordringer, hovedlinjer og
økonomiske rammer.

Flere innledere tar deretter for seg hovedutfordringene de neste ti årene: Grethe Melby tar for seg rettighetsproblematikk og nye formidlingsformer, og ser på hvilken betydning dette har for kunstnere, og hvilke konsekvenser det har for offentlig kunstpolitikk. Tidligere Festspill-direktør Bergljot Jonsdottir har kalt sitt innspill «Globale samarbeid og kulturelt hybride kunstuttrykk – utfordringer for kunstnere, publikum og offentlig kunstpolitikk», mens Per Kvist tar for seg «Det Åpne rommet: publikum, offentligheten og media».

Seminaret avsluttes med en paneldebatt med deltakere fra både arbeidsgruppene og det lokale kulturlivet: Solveig Øvstebø, Keld Hyldig, Ragna Sofie Grung Moe, Jon Skjerdal, Trond Lossius og Fanny Holmin skal rette et kritisk søkeluys på Kulturplanen, med Stein Olav Henrichsen som debattleder.

Det blir også kunstneriske innslag ved Sanjally Dub Orchestra og Anne K. Berg.

Stillinger

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Festivaldirektør

Nordland Musikkfestuke

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev