Maja Ratkje, live (Foto: Fabrice Allard)

Audiatur – en festival for samtidspoesiens grensesoner og lyd

Poesifestivalen Audiatur er en festival som vil utforske samtidspoesiens grensesoner, og er første arrangement i årets Bergen Art Festival. Åpningen finner sted torsdag 13. oktober, med panelsamtaler på USF Verftet og framføringer på BIT Teatergarasjen. Som for to år siden vil også Audiatur utforske samtidspoesi i lydlige sammenhenger, og festivalen har invitert artister som arbeider med tekst, poesi og vokal improvisasjon i en digital lydverden. Jörg Piringer fra Østerrike er ledende skikkelse internasjonalt innen lydpoesi og digital poesi, og får under Audiatur selskap av Maja Ratkje, John Hegre, og Florian Hecker, som alle skal skape lydlige rammer i sine respektive samarbeidsprosjekter.

Kalender

Av Carl Kristian Johansen

Som drivkraft bak Wiens Institutt for transakustisk forskning, har Jörg Piringer vært aktiv innenfor en tradisjon for møter mellom tekst og bearbeidet lyd. I Norden best kjent gjennom det svenske sekstitallets ”textljud- komposition”. Instituttet påberoper seg påvirkning fra Fluxus, John Cage, situasjonistene, punken og mikroelektronikken, men det er de aktuelle og samtidige lydomgivelsene det springer ut fra, bearbeider og svarer på; opptredenene (performancer, danseforestillinger, konserter) er ofte presentert gjennom ordsammensetninger som ”boksekonsert”, ”digitalduell” og ”hørselssvikt”.

Piringer blir beskrevet som en poet uten bøker, med verk som ikke lar seg presentere på papir. Han virker som programmerer, musiker lydpoet og som forfatter i digitale medier, med arbeider innenfor både lydlige, visuelle og interaktive former for nett-litteratur eller hyperpoesi. Piringer framfører verket «Spambot» på Audiatur, en performance ledsaget av et projisert videodikt, der lydmaterialet er halvveis improvisert og prosessert gjennom elektroniske hjelpemidler.

Ratkje, Aasprong, Berg

Maja Ratkje er kjent for å bruke stemmen, og spesielt sin egen, svært aktivt som element i sitt virke som komponist og utøvende musiker. Gjennom utgivelser med støyduoen Fe-mail og kvartetten SPUNK, i samarbeidsprosjekter med støymusiker Lasse Marhaug og vokalimprovisator Jaap Blonk, og ikke minst med sitt soloalbum Voice, har Ratkje understreket stemmens rekkevidde som rent lydlig instrument, formidler av poesi, som forvirrende dadaistisk babbel, og som instrument for gjentagende resitasjoner.

Ratkje jobber konkret med tekst både alene og sammen med forfattere og poeter. Under Audiatur skal hun opptre sammen med Monica Aasprong og Øyvind Berg. Aasprong jobber med et verk med navnet «Soldatmarkedet» som er et arbeid under tilblivelse. I løpet av de siste tre årene har tekster under denne tittelen blitt publisert i tidsskrifter som Lyrikvännen og OEI i Sverige, og Grønn kylling (arb. tittel), Luj og Ratatosk i Norge. En pamflett er publisert i serien Biblioteket Gasspedal, og tekster har inngått i utstillinger, både i samarbeid med medietekniker Erik Sjödin og Ratkje.

Om «Soldatmarkedet» skriver Audiatur i sin katalog: ”Like mye som et bestemt og enhetlig work in progress, synes ”Soldatmarkedet” å betegne en praksis og et stadig voksende og forskjelligartet materiale. Hver avdeling med tekst har et selvstendig uttrykk, delvis bestemt av rammene som er satt for dem, for eksempel tidsskriftenes formater. Leseren møter i alle Soldatmarkedet-tekstene en endimensjonal, digital representasjon: tegn eller ikke tegn – i motsetning til skrivemaskinskonkretismens eller collagens overskrivninger, sammenstøt og interferenser.”

Ratkje gjør også en opptreden med Øyvind Berg, som i fjor gav ut «Chutzpah i Måneskinn», i poetikk-serien Imperativ på forlaget H Press. Berg og Ratkje har gjort framføringer tidligere, blant annet i trio med Manheim, trommeslager fra Mayhem. Ratkje/Berg vil gjøre en mer ”konvensjonell” opptreden, med opplesning av Berg lydsatt av Ratkje.

Svensk dommedagsprofeti, norsk støy

Bestillingsverket «Svalgintalandet» av Johan Jönson vil også bli framført i en lydlig kontekst. Den konteksten skal støy/improvisasjonsmusiker John Hegre stå for, sammen med Mego-artisten Florian Hecker fra Østerrike. Hegre har bakgrunn som lydtekniker, og lyddesigner i teater/performancesammnehenger. Han har også flere album bak seg, både som soloartist og i samarbeid med Ratkje (han var co-produsent på Voice). Hegre er nok mest kjent som den ene halvedelen av internasjonalt anerkjente støyduoen Jazzkammer (m/Lasse Marhaug), som med sin nye orientering bort fra det digitale lydbildet mot det analoge endret navn til Jazkamer i 2005.

Florian Heckers musikk kan gjerne kalles for gjentagende pulsmusikk, recursive analog pulse, og forbindes med glitch-elektronikaen. En ”glitch” er en kortvarig feil eller feilkobling i et system. Mer nøyaktig kan det arte seg som et avbrudd i et elektronisk systems logikk, kontinuitet eller programmeringsfunksjon. I elektronikken er en glitch en elektrisk puls av kort varighet som vanligvis er forårsaket av en fabrikk- eller designfeil. Hecker er påvirket av computerlingvistikk, og innbefatter ofte digitale syntax errors i komposisjonsprosessen.

Jönsons poesi er beskrevet som dommedagsprofetisk, og som filosofi på amfetamin. Etter ”Virus” (2004) ble Jönson av kritikere plassert i annen generasjonen av svenske språkmaterialister, og tidligere i år slapp han samlingen ”Monomtrl”. Her refererer Jönson til filosofer som Wittgenstein, Nietzsche, Foucault, Hegel og Marx, såvel som musikalske uttrykk som Meshuggah, Autechre og Merzbow. Svalgintalandet er et nytt verk skrevet for Audiatur.

Audiatur avvikles i perioden 13. -16. oktober hovedsaklig på BIT Teatergarasjen og USF Verftet i Bergen. Mer informasjon om deltagere og program kan leses på Audiaturs internettsider http://www.audiatur.no/. Audiatur inngår som første innslag i BergArt Festivalen – en årlig festival for tverrkunstnerlige samtidsuttrykk i Bergen: http://www.bergart.no/

Artikkelen er basert på Audiaturs katalogtekster, skrevet av Hild Borchgrevink, Audun Lindholm, Jan-Olav Glette og Magnus Persson. Katalogen kan bestilles på Audiaturs internettsider.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Økonomikonsulent

Norges Korforbund

Konsertmester II / Second Concertmaster II

Kringkastingsorkestret (Kork)

Avdelingsleder II

Drammen kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev