Opera-publikum (fra Kulturentusiastene.no)

Opera i Norge etter 2008

Hvordan skal man møte den forventede nasjonale operainteresse etter åpningssesongen i Bjørvika? spør fire av landets operaselskap når de inviterer til OperaNorge-konferansen 2007.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Konferansen har som mål å følge opp den tidligere rekken av konferanser fra starten i Haugesund med oppfølgende møter i Oslo og Kristiansund.

Konferansen skal fokusere på tre premisser for den videre utvikling av opera i Norge:

— ”Nasjonal plan…” , ”Kulturmeldingen” og ”Statsbudsjettene” deretter: – Hvor mye penger ble det og hva gikk de til?

— Roller og oppgaver nasjonalt, regionalt og lokalt:
Hvem, hva og hvordan?

— Samarbeid – behov, ressurser og kompetanse: – Hva trenger operanorge?

Vi spør:

Hva skal til for at vi utover i Norge kan skape konkurransedyktige enheter og samarbeidsnettverk som utvikler opera, musikkteater, ballett og dans?

De som svarer er bl a:

Statsråd Trond Giske og påtroppende adm dir Tom Remlov

Konferansen tar utgangspunkt i tredelingen av den delen av operavirksomheten i landet som mottar direkte statlig støtte:

— Den Norske Opera – nasjonalt ressurs-, kompetansesenter og senter for turné
— Regionoperaene – med støtte i statlige bevilgninger til regionale teater og orkester
— Distriktsoperaene – som mottakere av direkte statlig tilskudd

Konferansen finner sted på Hotell Scandic, Hamar – onsdag 28. november kl. 10.30 – 17.00
Dette i følge en pressemelding.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev