Trond Giske, helfigur 2007 (Foto: Guri Dahl/ Statsministerens kontor)

Nytt operastyre: Trond Giske svarer på kritikken

INTERVJU: – Det er en viktig faktor at hun er kvinne. Uavhengig av det har hun de kvalifikasjonene som skal til når det kommer til kulturell kompetanse og lederkompetanse, sier kulturminister Trond Giske til Ballade, om hvorfor han valgte Ellen Horn som ny styreleder for Operaen. Giske kommenterer også kritikken rundt manglende musikalsk kompetanse i det nye styret. – Hvis det å kunne lese noter skal være den viktigste styrekvalifikasjonen, må man ta en runde til på hva styrets oppgave er, sier han blant annet videre.

Kalender

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Av Carl Kristian Johansen

Til Ballade sier Kjell Andersen, ansattrepresentant i operastyret, at han er sjokkert over at Solbu og Tanum ble erstattet etter å ha gjort en god jobb, og at han er bekymret over den musikalske kompetansen i det nye styret.

Hva er din kommentar til det, kulturminister Trond Giske?

— Jeg klarer ikke å ta argumentasjonen til Andersen seriøst. Å hevde at Ellen Horn, og ikke minst Michael Christiansen, har mindre kompetanse enn Einar Solbu og Anne Carine Tanum er helt meningsløst. Christiansen er en av Europas fremste på dette området, sier Trond Giske til Ballade

— Og det er ikke sånn at denne institusjonen nærmest skal være et slags IOC (den Internasjonale Olympiske Komité, red. anm) hvor man sitter til man enten blir avsatt fordi man har hjort en elendig jobb, eller må gå på grunn av alderen. Det er nødvendig med sirkulering i maktposisjonene i norsk kulturliv, fortsetter Giske.

Det å kunne lese noter er ikke en viktig kvalifikasjon for å lede styret, i følge Giske.

— Hvis det å kunne lese noter skal være er den viktigste styrekvalifikasjonen må man ta en runde til på hva styrets oppgave er, sier han.

Giske mener Solbu og Tanum har gjort en glimrende jobb og presiserer at de er dyktige personligheter. Samtidig understreker han at Den Norske Opera også inkluderer Nasjonalballetten.

Ny operasjef?

Ny operasjef skulle etter planen ansettes i disse dager. Som en følge av ny styresammensetning er den beslutningen utsatt til august.

Det nye operabygget skal tas i bruk i april 2008 – hva er ditt syn på at ansettelsen av ny operasjef er utsatt?

— Det har ingen praktisk betydning. Vi har en operasjef som styrer operaen på en utmerket måte, så utsettelsen får ingen betydning for operaens drift, sier Giske.

Nåværende operasjef Bjørn Simensen sitter til åremålet går ut ved årsskiftet 2008/2009.

Kvinnerepresentasjon

Hvilke kvalifikasjoner mener du Ellen Horn sitter med som gjør henne bedre egnet en Solbu til å lede operastyret nå?

— De har ulike ledererfaringer og kvalifikasjoner. Ellen har blant annet erfaring fra å lede Nationaltheatret, og det er viktig. Solbu har også solid erfaring. Rent lederskapsmessig er begge velkvalifiserte mennesker fra forskjellige posisjoner.

Hva er de viktigste egenskapene til Ellen Horn?

— Det er en viktig faktor at hun er kvinne. Det er viktig for kjønnsbalansen i norsk kulturliv. Uavhengig av det har hun de kvalifikasjonene som skal til når det kommer til kulturell kompetanse og lederkompetanse. Men en bedre kjønnsbalanse er altså svært viktig, sier Giske.

Giske understreker at det var viktig for operaen å få en kvinnelig styreleder.

— Vi har fortsatt en veldig overvekt av menn i posisjoner i kulturlivet. Det er ikke slik at vi bare skal etterstrebe 40% kvinnelig styrerepresentasjon – det skal være kvinner i topplederstillinger. Det er tøffe valg som må tas, og jeg kommer til å fortsette med å ta disse valgene, sier Giske.

— Fornærmede menn kommer på banen hver gang det utnevnes kvinner i slike posisjoner. Etter 20 år i politikken har det sluttet å overraske meg.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Teknisk koordinator

Carte Blanche

Prosjekt-/ medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev