Paul Curran (Foto: COLUMBIA ARTISTS MANAGEMENT)

Ny operasjef: – The proof of the pudding is in the eating

De sterkeste reaksjonene på valget av Paul Curran som ny operasjef har uteblitt. Nøkterne, men positive førstereaksjoner ser ut til å være omkvedet i miljøet. – Førsteinntrykket er veldig positivt fordi han virker energisk, sulten og upretensiøs. Om det er nok til å bygge en opera det vet jeg ikke, men menneskelig ga han et meget godt inntrykk, sier Julie Løddesøl, redaktør i Scenekunst.no til Ballade.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Bjørn Hammershaug

Miljøet virker overrasket, men forsiktig optimistiske til valget av Paul Curran som sjef for Den Norske Opera. Musikkprofessor og journalist Ståle Wikshåland er noe mer skeptisk i sin kommentar i Dagbladet i dag. Han mener Curran har minimalt med erfaring i bygge et operahus, men er en ung operaregissør med enkeltstående suksesser.

— Påfallende er derimot fraværet av oppdrag i England, Currans eget nærmiljø, skriver Wikshåland. Han mener at Currans er bedre kvalifisert som sjefsinstruktør enn som operasjef.

— Vet egentlig Curran hva det krever å være en kunstnerisk leder som skal bygge opp og drive et operahus, spør kommentatoren om personen han omtaler som en ”underdog fra arbeiderklassen”.

Kjell Andersen, de ansattes representant på Den Norske Opera

— Vi er veldig positivt innstilt, han har en kompetanse og lederstil som vi har stor tro på, i hvert fall slik han er presentert. Så huset har kun positive reaksjoner på dette valget, sier Andersen til Ballade.

Hva tror du er de fremste egenskapene til hr. Curran?

— At han har en smittende entusiasme og stor tro på husets ensemble og utviklingsmuligheter.

Var det et overraskende valg?

— Både og. For meg personlig var det et overraskende navn, men som type var han ikke så overraskende.

Julie Løddesøl, redaktør for scenekunst.no

Løddesøl uttrykker også et positivt førsteinntrykk av den nye operasjefen:

— Han er for meg en ukjent person, men førsteinntrykket er veldig positivt fordi han virker energisk, sulten og upretensiøs. Om det er nok til å bygge en opera det vet jeg ikke, men menneskelig ga han et meget godt inntrykk, sier Løddesøl.

Hva tror du bør være hans fremste egenskaper?

— Han må både fornye og virke samlende. Utfordringen blir å dra operaen i en eller annen retning, og samtidig virke samlende. Jeg vet ikke om scenefolk er mer fleksible enn andre, men jeg tror at de er kjempevillige til å stå på innad i huset. Curran møter en arbeidsstokk som vil brette opp ermene.

Løddesøl stiller seg derfor noe undrende til Ståle Wikshålands kritiske kommentar i dagens utgave av Dagbladet, der han blant annet omtaler Curran som en ”underdog fra Glasgows slumlignende strøk som har lyktes i opera.”

— Man kan da virkelig ikke holde mot en person at han er fra arbeiderklassen i Glasgow! Jeg mener vi bør krysse fingrene, men først og fremst gå i operaen, oppfordrer redaktøren.

— Vi må se hva han faktisk gjør. For å si det med et engelsk munnhell; ”The proof of the pudding is in the eating”, avslutter Løddesøl.

Trond Okkelmo, direktør ved Norsk teater og orkesterforening

— Jeg baserer min reaksjon på null kunnskap om selve mannen, men mer på hva han har fått til. Det er kanskje ikke så kjent her i Norge, men operahuset i Santa Fe er veldig viktig. Han har fått veldig gode omtaler for sine oppsetninger, og det borger for at han er interessant, sier Trond Okkelmo til Ballade i dag.

— Curran virker dynamisk, og kommuniserer godt utad. Det er viktig. Vi tror på ham, understreker han, og legger til:

— At han blir fremstilt som et ubeskrevet blad forteller like mye noe om at vi i Norge ikke har helt oversikt. At han er ukjent her, betyr ikke at han er ukjent overalt.

Okkelmo peker på særlig fire utfordringer som Curran vil bli stilt overfor i sin nye jobb:

— Han har uttalt at opera er sex, politikk og religion – og han må finne gode regissører til å utføre den jobben. Han må klare å kombinere en tilfreds stall av sangere og samtidig bringe inn nye talenter. Så må han klare å jobbe godt under Tom Remlov, de må ha god kommunikasjon seg imellom. Til sist må han få til et godt samarbeid med den nye musikksjefen som kommer. Det er en person som har stor kunstnerisk innflytelse i et operahus.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev