Arne Nordheim 2 (foto: Lisbeth Risnes)

Norsk og nordisk i Paris

Musikkfestivalen «Présences 2004» vil gå av stabelen mellom 30. Januar og 14. Februar neste år. Mens hovedfokuset er på komponisten Philipe Hersants verker har årets festival også en sterk nordisk profil. Norge er også sterkt representert, med et variert verkprogram fra syv forskjellige komponister, som rekker fra samtidsmusikknestor Arne Nordheims «Tenebrae» via Maja Solveig Kjelstrup Ratkjes «Gagaku Variations» til Edvard Griegs «Holberg suite». Den nordiske profilen blir muliggjort ved at Presences samarbeider med den nordiske musikkfestivalen MAGMA 2004, noe som blant annet medfører at både Det Danske Radiosymfoniorkester og Bergen Filharmoniske Orkester tar turen til Paris. – Det er sjelden man har en tilsvarende mengde orkestre innen gruppen av samtidsmusikkfestivaler, sier René Bosc fra Présences begeistret.

Kalender

Av Kyrre Tromm Lindvig

Bosc er videre meget fornøyd med samarbeidet han og Présences har hatt med de nordiske komponistforeninger, særlig takker han Synne Skouen, leder av Norsk Komponistforening.

— Jeg takker særlig for entusiasmen de har vist under planlegningsmøtene og for at de nordiske foreningene har muliggjort at man sender hele 320 musikere til Presences, sier han.

Bosc var for øvrig tilstede under årets Ultimafestival og redegjorde på et kombinert komponistmøte/pressekonferanse arrangert av Musikkinformasjonssenteret og Norsk Komponistforening den 6. Oktober om Présences’ samarbeid med MAGMA.

Og et glimt på Presences’ program etterlater ingen tvil om at dette samarbeidet har fått praktiske implikasjoner. I rosende ordelag omtales de norske komponistene og utøverene. Særlig er det verdt å merke seg at akkordeonist Frode Haltli blir omtalt som «en fantastisk norsk instrumentalist, som man vil oppleve solo og i kvintett». Maja Ratkje, vinneren av Arne Nordheims komponistpris 2001, omtales her som » den nye norske musikkens ‘enfant terrible'», noe som i denne sammenheng er klart postivt ment.

Nordheims «Tenebrae» blir behørlig presentert, og det opplyses om at Rostropovitch bestilte denne konserten for cello og orkester av Nordheim på grunn av «hans forståelse og beherrskelse av instrumentets klangfarge». Tenebrae oppføres på onsdag 13.februar, og på samme konsert oppføres også seks satser fra Geirr Tveitts «Hundrad Hardingtonar». Sistnevnte beskrives som «den norske Bartok», og blir nok en overraskelse for publikummet som benker seg i «Salle Olivier Messiaen».

Som nevnt i en tidligere artikkel i Ballade spiller det Bergensbaserte BIT 20-ensemble sammen med Berit Opheim stykket «Løp, lokk og linjar» under Presences. I programheftet beskrives stykket som»påvirkningen av spektre og Tristan Murail på norske kyr (!)» og blir sammenlignet med en blanding av Stravinskijs «Noces» og «Folksongs» av Berio.

Andre norske komponister som er representert er Nils Henrik Asheim med «Wind Songs» mens Kjell Flem får oppført «Solar Wind». I tillegg spilles enda et verk av Lasse Thoresen, nemlig «YR» og som kuriositet kanman også nevne at Griegs Holbergsuite fremføres av «Ensemble Orchestral de Paris» søndag 8. Februar.

René Koering, musikksjef i Radio France (som arrangerer Présences), vektlegger også sterkt den nordiske profilen for festivalen og påpeker at nordisk musikk ikke kan reduseres til Grieg og Sibelius.

– Den nordiske musikken fra begynnelsen av det 21. århundre fremviser en stor variasjon i forhold til hav som har inspirert komponistene og en høy kvalitet på utøverne. Man må med andre ord ikke vente seg et unifomert nordisk uttrykk, men heller en sum av personligheter hvor stilen ikke lar seg begrense av geografien, sier han.

Fullstendig program for Présences kan finnes under følgende lenke: http://www.radiofrance.fr/chaines/orchestres/presences/accueil/

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kantor/ menighetsmusiker

Tønsberg kirkelige fellesråd

Generalsekretær

Den norske Forfatterforening

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev