Norges Korforbund (Logo)

Kor får egen tilskuddsordning

Fra 2007 kan kor søke støtte til lokal koraktivitet gjennom Norges Korforbund. Regjeringen har for neste år satt av én million kroner til ordningen.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Tilskuddsordningen for lokal koraktivitet er opprettet av Kultur- og kirkedepartementet for å stimulere og utvikle den lokale koraktiviteten i Norge. Ordningen retter seg mot kor i hele landet.

Kor spiller en viktig rolle landet over som drivkraft for det lokale kulturlivet og som fritidssyssel for voksne og barn. Om lag fem prosent av den voksne befolkningen i Norge synger i kor, ifølge Levekårsundersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå fra 2001.

Korene kan gjennom den nye ordningen søke om støtte til konsertvirksomhet og andre prosjekter som omfatter framføring av kormusikk der profesjonelle musikere medvirker.

Ordningen retter seg mot kor uavhengig av organisasjonstilknytning. Ordningen støtter enkelttiltak og konsertserier. Det gis ikke støtte til drift av institusjoner og organisasjoner, heller ikke til innkjøp av utstyr. Søkeren må vanligvis holde til i regionen der arrangementet skal finne sted.

Det kan søkes om støtte til konsertvirksomhet og andre prosjekter som omfatter framføring av kormusikk der profesjonelle krefter medvirker.

Søknadsskjema må fylles ut og en skriftlig fremstilling av prosjektet med budsjett og finansieringsplan må følge søknaden.

Det er fire frister i året:

1.mars
1.juni
1.september
1.desember

Mer utfyllende informasjon om søknadskriterier og skjemaer finnes på Norges Korforbund sine nettsider.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev