Frode Thorsen 2002

Høringsuttalelse fra Griegakademiet om «MOM»

Institutt for musikk ved Griegakademiet i Bergen synes en reduksjon av sjangerfokuset er en spennende tanke, men mener samtidig at det er meget viktig at nye kritererier utredes videre enn i Jørgen Langdalens «Musikkliv og Musikkpolitikk». De håper i tillegg at det vil være mulig å ha en mer bevisst kulturpolitikk med henblikk på regionsbasert opera.

Kalender

Glogerfestspillene: Klassisk fra dA til nÅ

28/01/2022 Kl. 18:00

Viken

Glogerfestspillene: Festkonsert

28/01/2022 Kl. 20:00

Viken

Glogerfestspillene: Med egne ord

28/01/2022 Kl. 09:30

Viken

Glogerfestspillene: Vox Humana

29/01/2022 Kl. 17:00

Viken

Av Frode Thorsen, Instituttstyrer, Griegakademiet:

Utredningen Musikkliv og musikkpolitikk – en utredning om musikkensembler i Norge utført av mag.art. Jørgen Langdalen inneholder meget gode beskrivelser av denne viktige delen av norsk musikkliv. Utredningen er også omfattende og presis mht. gjeldende politikk og utvelgelse av aktuelle tiltak.

Vi er enig i at det nå er viktig å øke offentlige tilskudd på feltet og det vil bidra til en nødvendig styrking av arbeidsgrunnlaget for utøvende musikere i Norge.

Sjangerinndeling og differensiering
Utredningen går inn for å redusere sjangerfokus. De forskjellige støtteordningene (ensemblestøtten og TTF) diskuteres i denne sammenheng. Griegakademiet, Institutt for musikk er enig i dette, men utredningen gir ikke klare svar på hvordan ulike kriterier da skal vektlegges for sektoren som helhet. Det er meget viktig at dette utredes videre.

Utredningen tar f.eks. ikke opp spørsmål om hvorvidt geografisk tilhørighet bør spille sterkere rolle i fordelingen av ensemblestøtten.

Griegakademiet, Institutt for musikk vil ikke hevde at ensemblestøtten bør være sterkt styrt av geografiske hensyn eller av sjangerbasert politikk, men det er grunn til å merke seg at tildelingen for 2002 i stor grad gikk til ensembler i Osloområdet (28 av 37 ensembler), av 6,5 mill.kr. ble drøyt 1,5 mill.kr. tildelt ensembler utenfor Oslo.

Et viktig aspekt som i mange sammenhenger likevel bør tillegges vekt er at lokalt forankret ensemblevirksomhet styrker rekruttering og utvikling.

Sjangeren pop/rock diskuteres i forhold til det totale musikkliv. Et viktig moment er i hvilken grad de kommersielle mekanismene ivaretar kvalitetssikringen og tilstrømmingen av nye ensembler på markedet. Griegakademiet, Institutt for musikk er enig i utredningens tilrådning om å likestille pop-/rock-, klassisk-, jazz- og folkemusikk- ensembler, men dette fordrer i så fall også økonomisk styrking.

Griegakademiet, Institutt for musikk vil også påpeke at oppløsning av sjangerinndeling i sentrale støtteordninger vil sette store krav til kompetansen i fagutvalgene.

Korspørsmålet
Korspørsmålet bør også sees i sammenheng med operapolitikken. Griegakademiet, Institutt for musikk har i forbindelse med «Nasjonal plan for produksjon og formidling av opera og ballett» uttalt flg.:

«Operaplanlegging preges i stor grad av det klassiske og senromantiske repertoaret. Det må selvfølgelig forutsettes at en regionopera har tilstrekkelig kunstnerisk og administrativt apparat for å spille dette operarepertoaret, men organisasjon og samarbeidsmodeller må også legge bedre til rette for valg av alternativt repertoar og format, f.eks. samtidsopera og barokkopera.»

Opera er et viktig arbeidsområde for vokalensembler. I sammenheng med en politikk for kor-/vokalensembler er det viktig å gi føringer som lar seg føye sammen med satsning innen regional opera. Da vil det være både nyskapende og driftsmessig forsvarlig å investere i faste stillinger i vokalensemble.

Ved å plassere slik satsning utenfor Osloregionen kan man stimulere både det nasjonale kormiljø og den regionale operasatsningen.

Hilsen

Frode Thorsen, Instituttstyrer
Griegakademiet, Institutt for musikk (UiB)

Stillinger

Produsent

Foreningen Oslo Sinfonietta og Cikada

Produsent / Arrangementssjef

Grieg in Bergen Int Festival

Musikkfaglig medarbeider

Musikk I Skolen

Festivalsjef/ kunstnerisk leder

Riddu Riddu Festivála

Universitetslektor i gehørtrening

Norges musikkhøgskole (NMH)

Country Manager

Musikkundervisning Norge AS

PR & Markedsansvarlig

Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene

Solo OBO Bodø

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this