Henrik Hellstenius (Foto: Brian Cliff Olguin)

– Ny musikk skyves vekk i NRK

– Hvor er musikken i den store samtalen vår? Jeg stiller spørsmål ved verdiene hos kulturredaktøren i NRK. Komponistprofessor vil ha klargjøring fra NRK om de fyller sitt musikkmandat.

Kalender

OPUS13: Debutkonsert

25/01/2022 Kl. 19.00

Oslo

Operapub på Røverstaden

26/01/2022 Kl. 19:00

Oslo

Glogerfestspillene: åpningskonsert

26/01/2022 Kl. 19:30

Viken

Ballade og flere medier har fulgt trykket mot NRK – fra musikermiljøer som er kritiske til statskanalens plassering og behandling av musikk. Komponistforeningens Jørgen Karlstrøm og Stine Sørlie påpekte i fjor at kulturkanalen P2 spiller av dobbelt så mange minutter med jingler som konserter. De konkluderte med «i NRK i dag er musikk som kunstform borte» (Dagsavisen, juli). Nå forbereder journalistmiljøene i NRK sjøl seg på kutt. NRKs kulturredaktør sier til Ballade.no at flatene for uformatert musikk i P2 ikke skal kuttes – i det minste ikke i sendetid.

Journalisten.no skreiv i februar om at NRK Kultur må kutte minst sju årsverk. Komponistforeningen gjentok flere av sine bekymringer da kuttene ble kjent, blant annet i Klassekampen.

Artist Hasse Farmen utløste mange tilbakemeldinger, ikke minst delinger i sosiale medier, med sitt innlegg her på Ballade om trusselen mot mangfoldet i NRKs musikk (se egen post til venstre/under).

I mars omtalte NRK Kultur sjøl hvordan de ser for seg de nye helgeflatene sine, inkludert nysatsing på direktesendte framføringer.

Tross dette ønsker komponist Henrik Hellstenius å opprettholde en bekymring:
– Musikken skyves vekk. Til fordel for hva? Nok et prateprogram der to komikertyper sitter og snakker om sitt?
Komponisten er professor i komposisjon ved Norges musikkhøgskole, og snakker om et ulmende opprør mot at NRK stuer vekk den nye musikken som ikke er populærmusikk:
– Ja, jeg spør retorisk, sier han til Ballade.no – samtidig som han presiserer at han har respekt for at NRK-redaksjonene har helt spesielle dager nå. Både han og Ballade har vurdert det til at debatten kan fortsette, samtidig som vi tar hensyn til at NRK Kultur ikke veit når de kan ta tak i utviklingsprosjektene sine igjen, etter koronaberedskapen de er satt i. Det følgende handler altså om allerede bebudede kutt i NRK Kultur og hvordan ledere i NRK ser på og omtaler musikkens plass i framtida.

– Behandle ny kunst som en samtale
Hellstenius påstår at den rådende journalistikken nesten utelukkende er på populærkulturens premisser.
– Jeg stiller spørsmål ved de verdiene som kulturredaktøren i NRK og dem som ansetter han har. Hvordan forholder de seg til mandatet sitt, som handler om å bidra til den store samtalen som kunst er? For at samtalen skal fungere, må publikum få tilgang til den, de må kunne høre, evaluere, ha diskusjoner. Uten sjangre som kunstmusikk og folkemusikk i NRK blir den borte for oss alle, mener han.
– Man kunne sagt at den kunne foregå i små rom eller på plattformer som
Facebook … Men vi har utrolig mange aktører i den nye kunstmusikken i Norge i forhold til at vi er et lite land. Disse er i stor grad finansiert av det offentlige, fordi de som forvalter kunst i Norge mener at den nye kunstmusikken er en viktig kunstform. Om den er en viktig kunstform, burde det være selvsagt at NRK også utvikler dekningen av den, ikke svekker den.

Henrik Hellstenius mener TV har gitt opp å formidle den nye kunstmusikken, også kjent som samtidsmusikk. Han konsentrerer seg om radiotilbudet, og mener det i praksis er to årsverk som journalistisk «passer på» ny kunstmusikk, og tenker på Spillerom Søndag (P2).
– Etter kuttene det er skrevet om, og slik jeg forstår beskjedene gitt fra NRK til oss via Komponistforeningen, er at det nå blir én av disse som skal dekke det. Å kalle ting en satsing, når det i realiteten er kutt, er bare newspeak: Du kan ikke få mer av noe ved å kutte noe, påpeker komponisten.

Marius Hoel i NRK (Foto: Ole Kaland/NRK)

Hver dag lytter nesten 300 000 nordmenn på P2.

– Skal ikke den store samtalen foregå i den prosentandelen som lytter på P2? Hellstenius er kritisk til å henvise det han ser på som en viktig, større samtale for de mange, til både mindre lyttertall og en «ubehandlet» plass. Han frykter at kunstmusikken henvises til spesialkanalen NRK Klassisk, og at i så fall forvsinner den nyskrevne musikken:
– Kanalen spiller i hovedsak korte, eldre enn 1920-verk. Intet nytt. De spilles av uten kontekst, uten sammenheng, og så vidt jeg har forstått, uten krav om norskandel.
NRK Klassisk har et snitt på 84 000 lyttere.
– Så mitt spørsmål til Marius Hoel blir: Ivaretar dere den samtalen som kunstarten er en del av?

– Jeg er uenig i påstanden om at musikken skyves vekk. NRK har et bredt og variert musikktilbud, som speiler det mangfoldige publikummet vi har, svarer kulturredaktør i NRK, Marius Hoel.
– I NRK skal vi lage innhold for både smale og brede grupper. Derfor har vi både spesialprogram og brede innholdstilbud om og med musikk, for alle aldre og på alle plattformer, bedyrer han.

NRK: – Vi er døråpnere
NRKs kulturoppdrag er å være en døråpner til kulturinnholdet. Fordi vår holdning er at kunst og kultur er viktig for alle, ønsker vi å nå både de spesielt og potensielt interesserte med våre ulike programtilbud. Ved å gi flere tilgang til kulturinnholdet, bidrar vi til å styrke og utvikle demokratiet.

Hoel sier at P2s spesialprogram for musikk består – men viser samtidig til en omstilling de hadde satt i gang da koronaberedskapen kom og avbrøt.
– Spillerom Søndag er vårt journalistiske program om ny og aktuell kunstmusikk, og inneholder intervjuer med komponister, presentasjoner og anmeldelser av nykomponert musikk. Hver søndag samler programmet rundt 45 000 lyttere på NRK P2. Her skal programmet fortsette å gå, i tillegg til at det også sendes på NRK Klassisk. Spillerom Søndag dekker også de store samtidsmusikkfestivalene i Norge og internasjonalt. Det blir altså ikke mindre fokus på ny kunstmusikk, sier Hoel. Han sier også at journalistiske ressurser kan komme til å bli flytta på internt i NRK Kultur.

Ballade.no sitter ikke på noen oversikt over antall minutter brukt på musikkjournalistikk i NRKs hovedkanaler – eller om det er en nedgang i antall verk som er journalistisk behandla i deres programmer. Men i 2015 mente Musikernes Fellesorganisasjon (nå Creo) at «dette gjelder både for klassisk, folkemusikk, samtidsmusikk og jazz» når det gjelder den kanalen som i hovedsak er bestemt for redaksjonell behandling av kultur: «Vi har gått gjennom P2s sendeskjemaer for 2005, 2010 og 2015 og sett hvordan antall timer musikk ukentlig er redusert. Det var stabilt fra 2005 til 2010, men fra 2010 til 2015 er nedgangen på 25 prosent i antall timer musikkprogrammer. Det synes vi er alarmerende,» sa Anders Hovind, nestleder i Creo, til Dagsavisen da.

– Alle vet at alt ikke er for alle. Og det virker som om NRK ikke alltid er opptatt av antall lyttere, men også hvem som lytter, i forhold til for eksempel Dagsnytt 18, som har Norges toppeliter i politikk, økonomi og kultur på besøk hver dag. Det er sikkert andre programmer som lyttes til mer enn Dagsnytt 18, men her virker det som om hensynet til hvem som lytter er viktig. Selv om tallet er lavere vil jeg si at lytterne til journalistikk om ny musikk også er viktige lyttere. Han snakker for samtidsmusikken, men drar parallellen til folkemusikken:
– Folkemusikken er kjempetouchy. Se for deg at dén forsvant fra NRK? Da hadde den i praksis slutta å eksistere i eteren, mener Hellstenius.

Det som ikke aksepteres kan bli det viktigste
For å få oss til å forstå viktigheten, peker Hellstenius på Arne Nordheim og hans samtidige elektroniske pionerer.
– Mange aksepterte ikke det han kom med, han ble kritisert, men fikk jo tilgang på NRK! Og over tid har jo Nordheim og hans samtidige elektroniske pionerer blitt premissleverandører for dagens produksjoner i både pop og elektronisk musikk av i dag.
– Dette belyser hvor viktig redaksjonell behandling er, i det lange perspektiv. Kanskje viktigere enn dag-til-dag-debattene om politikk og økonomi, som har sin selvsagte plass, mener Hellstenius.

– Skal ikke redaksjonene være fri fra fagmiljøene? Fri fra alle andres vurderinger, og særlig fra de miljøene de dekker?
– Jo. Jeg er så gammel at jeg husker tida som mikrofonstativ, da enkelte musikere nær hadde fri tilgang på studio 19 og kunne komme og spille musikken sin nesten uansett. Det er klart at det var en tide med nepotisme. Det må være kritisk journalistikk, og en fri holdning til det. For å få til den samtalen som jeg opplever som en del av NRKs mandat, er vi avhengig av at noen vurderer, evaluerer, tar for seg det som noen lager. Dén didaktikken er avhengig av at vi har redaksjoner til det. Dette er kjempeviktig! Kritikken springer jo ut i fra at vi er veldig glade i, nei avhengige av, NRK. Kritikk er ikke farlig, og vi er avhengige av kritiske journalister, men nå er det en fare for at musikken blir oversett. Oversett er farlig! argumenterer komponisten.

– «Prateradio» ikke negativt
Hoel beskriver P2 sin rolle videre slik:
– NRK P2 skal være en smart og aktuell kanal som utfordrer og utforsker. Formatet er verbalkanal, men flere av våre musikkjournalistiske dybdeprogrammer har sin viktige plass i kanalenes helgetilbud. I dag har vi sjangerprogrammer om jazz, kunstmusikk, blues, verdensmusikk og folkemusikk. Vi driver kontinuerlig utvikling av innholdsproduksjonen vår og vi gjør hele tiden endringer. Nå jobber vi med endringer i NRK P2s helgetilbud, med noe mer direkteradio som skal produseres utenfor Oslo. Vi ønsker å fornye musikktilbudet i helg i NRK P2, men vi er fortsatt i utvikling og detaljene må jeg derfor komme tilbake til.

Når det gjelder karakteristikken «prateprogram» svarer han:
– Jeg stusser over at dette ofte blir brukt i en nedsettende kontekst. NRK P2 er en verbalkanal som daglig når ut til 300 000 lyttere med grundig journalistikk og aktuelt kultur- og samfunnsinnhold. Miksen av brede flater og spesialprogram gir et meget godt innholdstilbud til publikum.
– I NRK P2s større daglige flater som Studio 2, Kulturstripa og Drivkraft når vi vi også ut med godt musikkinnhold, enten det er norske artister live i Kulturstripa eller dybdeintervjuer musikere og artister i Drivkraft, mener Hoel.

Hoel beskriver den omtalte omstillinga slik:
– Bakgrunnen for at vi må gjøre endringer er todelt. Den ene er knyttet til økonomi og til hvordan vi organiserer avdelingen og måten fagmiljøene jobber sammen på. Den andre årsaken er knyttet til en fornyelse i henhold til publikums medievaner. Målet er som alltid å gi vårt mangfoldige publikum det best tilbudet. Konkret må vi løse en utfordring på 5 millioner kroner, som betyr at vi må tilpasse produksjonsvolumet til de økonomiske rammene våre.
– Men hvordan skal dere få mer ut av mindre, når dere skal kutte fem millioner?
– Det er aldri noen som har lyst til å kutte. Alle avdelingene på Marienlyst har fått reduserte budsjetter, og slik er det. Da er det min jobb å finne beste løsning utifra det som er lagt økonomisk. Men vi har like høye ambisjoner på vegne av musikken som før, svarer Hoel.

– Siden publikums medievaner er i endring, må vi også endre oss, sier kulturredaktøren. Han beskriver at de vil utvikle nye digitale musikktilbud og øker satsingen på kulturanmeldelser og anbefalinger. Hoel nevner forrige ukes anbefalinger i saken Et hav av deilig, norsk musikknrk.no, satt sammen av en rekke musikkjournalister i NRK, som eksempel på hvordan de kan jobbe på tvers av sjangre og programmer.

Henrik Hellstenius vil gjerne se en åpent tilgjengelig strategi for kulturen generelt, og for den ikke-formaterte musikken spesielt. Hoel repliserer:
– Vi prioriterer norske profilerte komponister og utøvere og har et ekstra blikk på den neste generasjonen. Vi skal speile landet. Og vi skal dekke festivaler og spesialsatsinger, som når en jazzfestival har en særskilt urframføring, eller når et orkester markerer jubileum, da er det naturlig at vi dekker eller overfører fra dét, repliserer Marius Hoel.

Vil møtes
– Norsk musikk er og blir viktig for NRK. Jeg møter gjerne Henrik Hellstenius, for jeg er opptatt av at vi kommer forbi skyttergravene og til en konstruktiv diskusjon om disse tingene. Den samtalen tar jeg gjerne videre.

– Den invitasjonen tar jeg, men først må vi få på bordet hva NRK vil og hva de mener, repliserer Hellstenius. Ballade følger nok opp i en videooverføring nær deg, eller ved å la partene fysisk møtes, på andre sida av koronaen.

I NRKs mandat heter det at NRK skal styrke norsk språk, identitet og kultur. Presset om å øke norskandelen i musikken NRK spiller, særlig den formaterte musikken, har økt betraktelig i ukene med lockdown og medfølgende krise i musikkbransjen. De sakene finner du også på Ballade.no.

Kilde for lyttertall i denne artikkelen: PPM/Nielsen.

For ordens skyld: Ballades journalist Siri Narverud Moen har jobbet i NRK Kultur – seinest i 2013–2016.

Red. anm.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Norsk komponistforening er blant medlemmene i Foreningen Ballade.

Stillinger

Festivalsjef/ kunstnerisk leder

Riddu Riddu Festivála

Universitetslektor i gehørtrening

Norges musikkhøgskole (NMH)

Country Manager

Musikkundervisning Norge AS

Generalsekretær

Noregs Ungdomslag

Seksjonssjef for økonomi, personal og arkiv

Norges musikkhøgskole (NMH)

PR & Markedsansvarlig

Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene

Solo OBO Bodø

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this