Trude Storheim (Foto: Vidar Herre/avisa-hordaland)

Tøffe tider for Vossa Jazz

Vossa Jazz er en festival som flere ganger har slitt med røde tall. Etter at årets Vossa Jazz heller ikke greide budsjettet, har festivalen akkumulert et underskudd som kan true festivalens videre eksistens. Den største kreditoren, Voss Veksel- og Landmandsbank, skal nylig ha gått med på å vurdere en tiltaksplan fra Vossa Jazz, etter først å ha meldt at de ville trekke seg som festivalens bankforbindelse. – Generalforsamling blir den 7. september, hvis vi blir ferdige med det vi skal. Vi jobber på spreng for å innfri vilkårene Vekselbanken har stilt, sier Trude Storheim, styreleder i Vossa Jazz.

Kalender

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Vinylens Verden

19/09/2020 Kl. 18.00

Rogaland

El Muro Tango & Omar Mollo

19/09/2020 Kl. 21.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Carl Kristian Johansen

Vossa Jazz står som eneste eier av Kulturhuset Fraktgodsen på Voss, et sted som presenterer festivalens kjernerepertoar.

Styreleder Trude Storheim i Vossa Jazz bekrefter at festivalen blant annet har tapt innskutt aksjekapital i helårsarrangøren Fraktgodsen, men vil ikke kommentere hvem som står på kreditorlisten utover Voss Veksel- og Landmandsbank.

Heller ikke om det inkluderer ubetalte artisthonorarer.

— Jeg kan ikke uttale meg i detaljer om det, sier Storheim.

I følge Bergens Tidende skal Voss Veksel- og Landmandsbank ha vært bestemt på å trekke seg fra samarbeidet med Vossa Jazz, etter at årets festival gikk med et underskudd. Bergens Tidende opererer med et tall på 400.000,-, men Storheim kan ikke bekrefte størrelsen på summen, bare at underskuddet er et faktum.

Vendepunkt
Men etter signaler fra kommune og øvrig lokalt næringsliv skal banken ha snudd, og skal nå være interessert i et videre samarbeid. Hvis Vossa Jazz innfrir visse krav.

— Jeg ønsker ikke å gå inn på hva disse kravene dreier seg om, jeg kan ikke si noe om det før de involverte parter er informert, sier Storheim.

Denne informasjonen, samt regnskap og nytt budsjett, vil komme på bordet på den nært forestående generalforsamlingen til Vossa Jazz.

— Generalforsamling blir den 7. september, hvis vi blir ferdige med det vi skal. Vi jobber på spreng på for å innfri vilkårene Vekselbanken har stilt, sier Storheim.

Omorganisering
Styret i Vossa Jazz jobber blant annet med et forslag til en omfattende omstruktureringsplan av organisasjonen, som også skal legges fram på generalforsamlingen.

— Forslaget innebærer et mindre styre som skal bestå av fem personer, og et festivalråd som plasseres under styret. Festivalrådet skal konsentrere seg om avviklingen av festivalen, og styret vil ta seg av det strategiske, politiske og økonomiske arbeidet.

— Det betyr at vi får den rette kompetansen på rett plass. Vossa Jazz er en dugnadsfestival basert på folk som jobber gratis, men vi trenger spisskompetanse. Vi har for eksempel ikke vært gode nok på sponsing. Nå har vi satt ut dette til en ekstern bedrift som betyr at Vossa Jazz ikke risikerer penger her, sier Storheim.

Etter over tredve år som daglig leder i festivalen gikk Lars Mossefinn av tidligere i år. Denne stillingen blir utlyst etter generalforsamlingen. Daglig leder skal etter omstruktureringsplanen være sekretær for styret og festivalrådet.

— Leder i festivalrådet skal også sitte i styret i Vossa Jazz. Dugnadsinnsatsen skal være representert i styret og i festivalrådet, sier Storheim.

2007?
Hva er premissene for videre drift?

— Det vil bli nok å gå i balanse i neste års festival. Målet er å stabilisere festivalen på at budsjettet skal gå i null eller litt overskudd, slik at Vossa Jazz blir trygg og god på litt sikt, sier Storheim.

Kan du garantere at det blir Vossa Jazz 2007?

— Hvis alt vi har lagt opp til går, og vi får med oss våre partnere, blir det Vossa Jazz 2007. Men vi har en vei igjen å gå. Vi skal legge fram regnskap og alle detaljer rundt det, samt nytt budsjett og alle endringsplaner, den 7. september. Det blir nok en god generalforsamling, og en lettelse å få alle kortene på bordet, sier Storheim.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev