© Lucas / Flickr.com

Påvirker lytterfall for radio musikernes inntekter?

Vi har snakket med TONO og Gramo.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Radiolyttingen har falt etter overgangen til DAB. I sommer lyttet mindre enn halvparten av befolkningen på radio, og selv om de siste tallene fra Kantar TNS viser en svak oppgang, er lyttertallene fortsatt betraktelig lavere enn den gang radio ble sendt over FM-nettet.

Påvirker denne nedgangen utbetalingene til musikere?

– På kort sikt betyr det lite, sier kommunikasjonssjef Willy Martinsen i TONO.

TONO har i følge Martinsen tariffavtaler med NRK som gjør at utbetalingene til låtskrivere registrert i TONO ikke påvirkes av lyttertallene innenfor den gjeldende perioden. Når det gjelder de kommersielle kanalene er det reklameinntektene som påvirker avtalene.

– Det vi får inn av inntekter påvirker jo hva vi har av midler til avregning, men det er vanskelig her og nå å si hvordan avregningssituasjonen for radiofeltet blir på lengre sikt. Jeg synes heller ikke vi skal utelukke at lyttertallene kan stige igjen etter en overgangsfase, og at de kommersielle kanalene også klarer å øke sine reklameinntekter.

– Vil det bli reforhandlinger dersom nedgangen fortsetter?

– Det vil ikke skje noe umiddelbart. Vi har tariffer som står nå, og vi har dessuten et minimumskrav i avtalene som sikrer et visst økonomisk nivå på våre inntekter fra radiokanalene, sier Martinsen.

For tidlig å si
Daglig leder Martin Grøndahl i Gramo mener på sin side at det er litt tidlig å si noe om endringene i lyttertall vil påvirke Gramo-utbetalingene.

– Det vil avhenge av hvordan årsregnskapet vil bli for de kommersielle radiostasjonene, og hva vi skal forhandle med NRK om utover høsten.

– Dere reforhandler avtalen med NRK?

– Ja. Men så langt, altså frem til og med 2017, har vi ikke merket noen endringer i forbindelse med overgangen til DAB. En eventuell effekt vil først komme i 2018. Det er derfor for tidlig å si noe om hva som vil skje.

– Dette er spekulasjoner fra min side. Men ja, dette kan påvirke inntekten til Gramo, og dermed også utbetalingene fra Gramo, sier han.

Forhandlingene med NRK er estimert å gå utover høsten. Grøndahl håper de vil klare å komme til en enighet innen nyttår.

– Skulle vi ikke klare å bli enige i forhandlingene, kan saken bli overført til Kulturdepartementet. Departementet vil da henvise saken til vederlagsnemda, som i sin tur fastsetter vederlaget størrelse. Men dette er bare om vi ikke klarer å forhandle oss frem til en avtale.

– Er dagens avtale basert på lyttertall?

– Det er mange elementer som inngår i beregningene av vederlaget fra år til år. Lyttertall har også vært en del av avtalen frem til nå.

Stillinger

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev