Påvirker lytterfall for radio musikernes inntekter?

Vi har snakket med TONO og Gramo.