RFF_styret, 2007

Utøverutdanninga i folkedans blir utsatt

Etter mandagens møte i Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff) ble det klart at utøverutdanninga i folkedans utsettes med ett år.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Bjørn Hammershaug

”Eit rungande ja til eit utøvande studium i tradisjonsdans og at ei slik utdanning bør vere knytt til Ole Bull Akademiet på Voss. Dette var resultatet etter rundebordskonferansen Norsk folkemusikk- og danselag arrangerte sammen med Rff-senteret og Ole Bull Akademiet i mars i fjor. Nå er det bestemt at det utøvende studiet blir utsatt.

Styret for stiftelsen Rådet for folkemusikk og folkedans hadde møte på mandag, og her ble det klart at det ikke vil være mulig å få i gang utøverutdanninga i folkedans, som var tiltenkt oppstart fra høsten 2008. Nå blir dette prosjektet satt på vent i ett år, noe styret beklager.

— Søknaden til NTNU om å starte studiet ble levert etter den formelle fristen for opptak, men en hadde likevel håp om at dette skulle gå i orden. Men dette gikk altså ikke. Derfor blir oppstarten i 2009, sier Sigurd Johan Heide, prosjektleder for Lea de – Bygda dansar i Oppland – som hører inn under Rff – til Ballade nå i dag.

Midlene som var avsatt til formålet vil bli brukt til å gjøre en innsats for arbeidet med arkivet på Norsk senter for folkemusikk og folkedans i 2008.

Ny nettportal

Rff-sentret har på annen side en ny nettportal klar for utlån av arkivmateriale. Sentret vil starte utprøving i løpet av den nærmeste månedene. Portalen kan sende film til lokale lånere, og det blir da mulig å streame film til registrerte brukere.

— Styret håpar dette tiltaket vil betra utlånstenesta til Sentret utan å koma i konflikt med avtalene Rff-sentret har gjort om bruk av materialet under innsamlinga. Sentret vil såleis ikkje leggja ut anna enn smakebitar ope tilgjengeleg, men kan låna ut materiale gjennom strøyming, og ikkje nedlasting, til bruk i lokalt opplæringsarbeid, heter det fra Rff.

Rff-sentret er utøvande organ for stiftinga Rådet for folkemusikk og folkedans. Sentret skal arbeida for å verkeleggjera målet til stiftinga gjennom oppfølging av Rådet sine vedtak og gjennom sjølvstendig arbeid. Sentret sitt sjølvstendige arbeid omfattar m.a. innsamling, arkivdrift, forsking, formidling og tenesteyting.

Se ellers rff-sentret.no.

Stillinger

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev