Rolf Wallin smiler

Stor sympatibølge for Norsk visearkiv

Onsdag kunne Ballade avsløre at Norsk visearkiv har så knappe ressurser at senteret ser seg nødt til å stenge i hele november, med fare for enda større kutt til neste år. Nå har de første reaksjonene begynt å komme inn, der sentrale navn i norsk kulturliv tar til orde for at Visearkivet må få levelige vilkår. Her kan du lese hva folk som Sinikka Langeland, Louis Jacoby og Rolf Wallin mener om saken, og samtidig si din mening til Kulturkomiteen på Stortinget, som i disse dager behandler Visearkivets budsjett for kommende år.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Ragnhild Knudsen, lektor ved HiT, folkemusikkstudiet: – Norsk visearkiv må opprettholdes og utvide sin kapasitet!

Norsk visearkiv har en svært viktig rolle i kulturlivet, og det ville være synd hvis de må redusere eller legge ned.

Som lærer i folkemusikkformidling på folkemusikkstudiet i Rauland ser jeg hvordan studenter og ansatte bruker arkivet, og vi har hvert år en tur dit med 2.års studentene, for å sette oss inn i hva de har og hvordan det kan hentes ut. De ansatte er kunnskapsrike og tjenestevillige ovenfor oss, og timen der har jeg ofte brukt som eksempel på engasjert og god formidling.

Norsk visearkiv som samling er en uvurderlig kilde når det gjelder tekster og melodier som er viktige både for folkemusikk-norge og norsk kultur. Det er viktig at de får nok midler til å formidle det materialet de har og videreutvikle samlingen.

Rolf Wallin, komponist: – En motvekt mot ensrettingen og forflatingen

Jeg leser at Norsk visearkiv har så lite kroner igjen i kassen at de nå må stenge dørene for publikum som ønsker tilgang til arkivet.

Særlig når kulturen står under massivt press fra den kommersielle musikkindustrien trenger man seriøse, kunnskapsrike og levedyktige kulturinstitusjoner som motvekt mot ensrettingen og forflatningen. Det det norske fellesskap yter til disse formålene er mikroskopisk i forhold til reklamemilliardene musikkindustrien pumper inn med ødeleggende effekt på det kulturelle mangfoldet og de lokale egenartene verden over.

Jeg oppfordrer derfor komitéen til å finne midler slik at Visearkivet kan holde åpent.

Sinikka Langeland, artist og musiker: – Levendegjøring av vår kulturarv

Jeg ber innstendig om at forholdene legges til rette for at Visearkivet kan fortsette sin formidable formidling. I mitt arbeid er jeg ofte avhengig av Velle Espeland og Visearkivets kunnskap og materiale. Visearkivet er noe mer enn et arkiv, de som arbeider der er uerstattelige ledd i arbeidet for levendegjøring av vår kulturarv.

Med håp om vilje til en varig finansiering av Visearkivet.

Louis Jacoby, artist og kulturarbeider: – Visearkivet må få de nødvendige ressurser

Som mangeårig kulturarbeider og som bruker av Visearkivet, tillater jeg meg å anmode om at Visearkivet får de midler det trenger til å opprettholde sin drift.

I musikk-Norge er Visearkivet trolig den institusjon som tar best vare på denne gamle og viktige, folkelige tradisjon, og det er et stort og imponerende arbeid som er nedlagt der gjennom mange år. Dette må forbli
tilgjengelig for allmennheten.

Selv har jeg utgitt to visesamlinger på Schibsted og Pantagruel forlag. Disse hadde ikke fått sin rette form og innhold om det ikke var for solide bidrag fra Visearkivet.

I en tid der markedskrefter og kommersialisme er iferd med å ta kvelertak på mange av våre viktige tradisjoner og utrykksformer, vil det være nesten umoralsk å kutte i de relativt små budsjetter som dette gjelder. Det er å sage over den greina vi sitter på og vil syneliggjøre en eventuell politisk analfabetisme når det gjelder kulturforståelse og kulturpolitikk. Jeg ber instendig om at Visearkivet får sine strengt tiltrengte midler.

Hanne Heiberg, Biblioteket, Nic Waals Institutt, Oslo: – Meningløst og gjerrig

Det er meningsløst at bevilgningene skal være så gjerrige at det truer med å pine livsgnisten ut av en så nyttig og viktig kulturinstitusjon som Norsk visearkiv. Kast et blikk på bevilgningene, det må jo dreie seg om småpenger i den store sammenhengen.

Dette er et enestående arkiv som blant annet er med på holde sangtradisjonen i hevd, de ansatte sitter på kjempekompetanse opparbeidet over mange år og samlingen er unik. Alle som steller med arkiv og bibliotek vet hvor viktig det er å holde jevn tilvekst av materiale for å holde samlingen vedlike.

Også biblioteket på Nic Waals Institutt har hatt glede og nytte av Norsk visearkiv glimrende fagkunnskaper og samlinger. Der finner de det ingen andre klarer.

Jan Lothe Eriksen, daglig leder, Norsk Folkemusik- og Danselag: – Skrint i steinrøysa

Norsk Folkemusikk- og Danselag beklager sterkt budsjettsituasjonen ved Norsk visearkiv (jfr:[link id=57910 title=»http://www.ballade.no/nmi.nsf/doc/art2002103013394241008010″] ). Arkivet betyr svært mye for norsk vokal musikktradisjon, og personalet ved arkivet sitter på unik kompetanse om denne delen av vår sårbare kultur.

Visearkivet er i budsjettsammenheng en liten men samtidig meget viktig faktor i norsk folkelig kultur. I mange sammenhenger utgjør Visearkivet en avgjørende ressurs for utøverende kunstnere i deres daglige arbeid med formidling av norsk vokal folkemusikk og visekunst.

Vi oppfordrer på denne bakgrunn til at det i tilknytning til behandlingen av årets statsbudsjett finnes frem til de få hundre tusen kronene som skal til for å gjøre Visearkivet tilgjengelig og sikre åpen drift fremover.

————————————
Dette er bare noen av de e-postene som har kommet inn til Ballade torsdag formiddag. Om du selv ønsker å si i fra til Kulturkomitteen på Stortinget, kan du sende din mening til denne adressen. Om du vil gjøre ditt syn kjent også her i Ballade, tar vi gjerne mot en kopi av brevet, sendt til oss på e-mail.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev