Rådet for folkemusikk og folkedans, 2001 (utsnitt)

Rådet for folkemusikk og folkedans om Norsk visearkiv

En rekke forskjellige miljøer fortsetter å støtte opp under Norsk visearkiv, som er inne i en kritisk situasjon hva bemanning og økonomi angår. Her kan du lese nye støtteerklæringer fra bl.a. Rådet for folkemusikk og folkedans, Norsk musikksamling, Sogn og Fjordane Folkemusikklag og Musikkinformasjonsssenteret, som alle har sendt sine reaksjoner til Kulturkomiteen på Stortinget.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Elisabeth Kværne og Brit Håland, Rådet for folkemusikk og folkedans:

— Bevilgningen må økes betraktelig

Vi er blitt gjort kjent med at Norsk Visearkiv må innstille sin virksomhet til et minimum resten av 2002. Vi ber derfor om at Norsk Visearkiv i statsbudsjettet for 2003 får økt sin bevilgning betraktelig.

Norsk Viserakiv spiller en svært viktig rolle i sakyndig forvaltning av såvel litterær- som muntlig tradert sangtradisjon i Norge. Til tross for svært små ressurser gjør arkivet en stor og nødvendig innsats for å betjene et bredt publikum fra skoleelever til artister, kunstnere til vitenskapsfolk.

Norsk Visearkiv er et helt spesielt arkivene som kombinerer forskning og formidling på en flott måte. Arkiv ble bygget opp etter initiativ fra ulike brukergrupper og organsiasjoner og som har ført til den unike brukerbaserte profilen.

I tillegg har leder av visearkivet, Velle Espeland, en kompetanse som ikke uten videre kan erstattes. Når det gjleder vitenskapelig gransking og formidling. Han er en garantist for at brukere får råd og veiledning på et høyt faglig nivå. Av aktuelle prosjekt som stør seg på hans kvalifikasjoner kan nevnes utgiving av L.M. Lindeman sine samlede note- og tradisjonsopptegnelser. Utgivelsen kommer ut om kort tid etter 20 års
forarbeid og påtrykk fra folkemusikkmiljøet og vil føre til omfattende etterspørsel av Visearkivets tjenester fra hele landet.

I en tid med sterke signaler om å styrke arbeidet for kulturarven vår og legge tilrette for folkelige kulturytringer, blir det et meningsløst tilbakesteg å svekke Norsk Visearkiv sitt utadretta arbeid.

Hilde Holbæk-Hanssen, Informasjonssjef, Musikkinformasjonssenteret:
— Paradoksal situasjon

Som mangeårig «samboer» med Visearkivet har jeg vært vitnet til det meningsløse i at arkivet stadig blir avspist med mindre penger, til tross for at etterspørselen etter arkivets tjenester stadig øker.

Den kompetanse arkivet besitter er helt unik, og må tas vare på. Jeg tviler på at det er andre bibliotek og arkiv i Norge hvor man kan få visen avsunget på direkten når man henvender seg pr. telefon!

Det paradoksale med å sende denne henvendelsen til Kulturkomiteen er at det gjennom årene ikke er kommet så rent få henvendelser fra nettopp Stortinget til Visearkivet med anmodninger om verifisering av tekster i forbindelse med innlegg fra Stortingets talerstol.

Dette må Kulturkomiteen gjøre noe med før det er for sent!

Av Anne Jorunn Kydland Lysdahl, Norsk musikksamling, Nasjonalbiblioteket, avd. Oslo:
— Ingen annen innstans kan erstatte Norsk visearkiv

Det er ytterst beklagelig – og forbausende – at Norsk visearkiv står i fare for stengning eller nedleggelse, når man tenker på hvor verdifullt og unikt det er ikke bare i norsk, men også i nordisk sammenheng. Personalet har en sjelden stor kompetanse, og vi er mange som stadig erfarer hva dette arkivet
kan bidra med og svare på. Et bunnsolid forskningsarbeid og innsamlingssarbeid ligger til grunn for den matrialmengden og innsikten arkivet besitter. Hvis de bevilgende myndigheter ikke vil priotere å opprettholde Norsk visearkiv, må det skyldes manglende innsikt i hva arkivet i realiteten representerer innenfor norsk folkloristikk, norsk musikkliv, norsk historie og i norsk arkivverden. Legges Norsk visearkiv ned, forsvinner en unik kunnskapsbase fra det offentlige rom. Det forholder seg nemlig ikke slik at noen annen innstans kan erstatte dette arkivet.

Av Dagrun Hesjevoll, daglig leiar, Sogn og Fjordane Folkemusikklag:
— Ein stor ressurs

Norsk Visearkiv er ein stor ressurs for folkesongarar,visesongarar og andre og det er svært trist at brukarane no må møte stengde dørar på grunn av pengemangel.

Sogn og Fjordane Folkemusikklag oppfordrar kulturpolitikarane til å ta saka på alvor og finne midlar slik at dette nasjonale og unike arkivet kan halde fram sitt viktige arbeid.

——————-

Om du selv ønsker å si i fra til Kulturkomitteen på Stortinget, kan du sende din mening til denne adressen. Om du vil gjøre ditt syn kjent også her i Ballade, tar vi gjerne mot en kopi av brevet, sendt til oss på e-mail.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev