Elin Grytting

Mer støtte til Norsk visearkiv

Det er mange som ønsker å tale Norsk Visearkivs sak om dagen, etter at det ble kjent at senteret må legge ned publikumsdelen av virksomheten nå i november. Her kan du lese reaksjonene til bl.a. Landslaget for Spelemenn, Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning og Musikkavdelingen ved Deichmanske Bibliotek, som alle roper et alvorlig varsko på kulturlivets vegne.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Magnar Sundt, daglig leder, Landslaget for Spelemenn: – Dypt beklagelig og dumt

Vi leser i Ballade ([link id=57910 title=»http://www.ballade.no/nmi.nsf/doc/art2002103013394241008010″]) at Norsk Visearkiv har så lite penger at de må innskrenke virksomheten til et minimum. Det betyr at de stenger dørene for publikum resten av dette året.

Dette er dypt beklagelig. Norsk Visearkiv har bygd opp en unik samling som har stor betydning for alle som driver med folkemusikk og -dans, men naturlig nok spesielt for vokale folkemusikkutøvere.

Det blir for dumt hvis ikke denne samlingen skal kunne være tilgjengelig for brukerne – og vi ber om at Norsk Visearkiv under behandlingen av Statsbudsjettet for 2003 blir tilgodesett med de svært små ekstra midlene som trengs for at arkivet skal kunne yte den service de ønsker og som miljøet har behov for.

Av Fride Eeg-Henriksen, instituttleder, NIKK og Nina Kristiansen, leder av KILDEN: – Angående stengning av Norsk Visearkiv

NIKK, Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning og KILDEN, den norske informasjons- og dokumentasjonstjenesten for kvinne- og kjønnsforskning, arbeider med et kvinnehistorisk forskningsprosjekt, hvor dokumentasjon og informasjon om kvinneviser inngår.

I forbindelse med dette har vi behov for tilgang til verdifullt materiale som finnes i Norsk Visearkiv. Det er fra et forskningsmessig synspunkt også ønskelig at arkivet styrkes framover. Det er med forbauselse og bekymring vi ser at arkivet nå står i fare for å bli stengt.

Av Elin Grytting, folkesongar, Sandana: – Støtteerklæring til Norsk visearkiv!

Eg arbeider på heiltid som folkesongar i Sogn og Fjordane.

Det er svært uheldig om ein institusjon som Norsk visearkiv må redusere eller innstille drifta.
Norsk visearkiv er ein viktig medspelar og suppleant til arbeidet med folkesongen og songen i si heilheit.
Og særs viktig er dette arkivet når ein skal finne utfyllande materiale av tekst, melodi og andre opplysningar.

Når ein arbeider i distriktet, slik eg gjer, og har mange unge elevar, syner det seg at Norsk visearkiv er ein svært god medspelar fordi dei er raske å svare på førespurnader.

Eg er avhengig av fagperson(ar) med godt oversyn over mitt fagfelt og her har Norsk visearkiv synt at dei fungerer svært bra.

Songen har stått svakt i Noreg i mange år og det er viktig å oppretthalde institusjonar som ivaretek denne delen av norsk musikkliv.

Det syner seg at born og unge er nysgjerrige og læreviljuge særleg på den gamle songtradisjonen, – Norsk visearkiv er viktige for at dette arbeidet kan halde fram.

Dei songane ein lærer utenat som barn/ungdom hugsar ein også som gamal og kan ta fram om synet svekkast eller senilitet råkar ein, – då kan songen vere det einaste kommunikasjonsmiddelet ein har att.

Av Ann Kunish, avdelingsleder, Musikkavdelingen, Deichanske Bibliotek: – En unik nasjonalressurs

Det er med forferdelse at vi registrerer at Norsk visearkivs fremtid er usikker.

Norsk visearkiv har gjennom mange år vært en av våre viktigste samarbeidspartnere i forbindelse med referansearbeid her ved Deichmanske biblioteks musikavdeling. En stor andel av spørsmålene vi får fra våre
brukere – som befinner seg over hele landet – går nettopp på viser og sanger, og visearkivets ressurser og personalet har mye av æren for at folk over hele Norge får kyndige svar og informasjon.

De siste få årene har det vært mange flotte ord og en god del handling i forbindelse med å markedsføre norsk musikk i utlåndet. Vi må ikke glemme at vår egen befolkning har krav på en solid forankring i vår egen kultur. Visearkivet er en unik nasjonalressurs som sørger for at folk over hele landet har tilgang til en trygg forankring i vår egen visetradisjon.

På vegne av hele personalet.

Av Leon Leonhardsen, trubadur: – En viktig kildearena

Følgende melding er sendt til komiteen på Stortinget.

Jeg leser med bekymring at Norsk Visearkiv fortsatt sliter med dårlig økonomi, og står i fare for å måtte redusere servicetilbudet.

Norsk Visearkiv har gjort en uvurderlig innsats innen dokumentasjon av folkelige sangtradisjoner i Norge.

Etterhvert som arkivet har bygd seg opp, har det opparbeidet seg et høgt kompetansenivå. Arkivets omfang og den faglige kompetansen til personalet gjør arkivet til en unik kildearena for forskning og studieoppgaver.

I tillegg representerer arkivet et viktig bidrag til artister og kulturarbeidere generelt som trenger faglig bistand i repertoararbeid og kvalitetssikring av tekster. Jeg er selv en av dem som har viktig utbytte av å finne kopi av originaltekster til bruk i utadrettet kulturarbeide.

Jeg får også fra tid til annen spørsmål fra vise- og lyrikkinteresserte om hvor de kan finne en tekst ut fra en strofe de kan huske. Når jeg henviser dem til visearkivet får jeg alltid tilbakemelding om den verdien de hadde av å bruke dette arkivet. Det gjelder folk over hele landet.

Norsk Visearkiv har en kulturpolitisk verdi også utover landegrensene. Det vil være et tap for Norsk Kulturidentitet om vi ikke skal kunne ha et oppegående visearkiv i Norge.

Jeg håper at dere som forvalter Norsk Kulturpolitikk vil være behjelpelige med å sikre denne viktige institusjonen i Norge.

Hans Lyshaug, leder, Ringebu spelemanslag: – Bistand til fornying

Ringebu spelemannslag v/styret oppfordrar Kulturkomiteen i Stortinget til å yte løyvingar til Norsk Visearkiv kommande år.

Ringebu spelemannslag har ei aktiv vokalgruppe på 12 songarar. Vi kan hente bistand i visearkivet til å fornye songmaterialet vårt.

——————-

Om du selv ønsker å si i fra til Kulturkomitteen på Stortinget, kan du sende din mening til denne adressen. Om du vil gjøre ditt syn kjent også her i Ballade, tar vi gjerne mot en kopi av brevet, sendt til oss på e-mail.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev