Mona Fimreite

– Varierende kunnskap om strømmetjenester

Plateselskapene begynner ifølge Fono endelig å forstå at Spotify har kommet for å bli. Kursholder mener mange har mye å lære før de mestrer musikktjenestene.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Nylig gjennomførte den nystartede Fono/Phonofile- skolen sitt første kurs. Programmet er et samarbeid mellom Phonofile og deres deleier Fono, og målet er å heve platebransjens digitale kompetanse.
– «Fonoskolen» er en erkjennelse av at kunnskap gjør mester. Kurset i januar gikk på å gi innføring i Spotifys systemer, og info om hvordan en markedsfører seg slik at Spotify fronter våre produkter. Vi kommer også til å ha kurs innen alle de andre tjenestene en må mestre i dagens digitale virkelighet, sier styreleder Larry Bringsjord i Fono.
Veldig varierende kunnskapsnivå
Han hadde regnet med god oppslutning, men er likevel positivt overrasket over at 70 personer deltok.
– Har kunnskapen om det digitale vært for dårlig?
– Kunnskapsnivået er blandet og høyst varierende. Spotify kommer med så mye nytt. Pågangen kan derfor også skyldes at de som har kunnet tjenestene tidligere også har trengt oppfrisking, svarer Bringsjord.
Han vil ikke si at plateselskapsidene generelt har vært trege med å komme i gang med bruke Spotify, og forteller at Fono også tidligere har holdt et kurs om dette. «Fonoskolen» kom imidlertid til etter samtaler med Phonofile.
Noen har nedprioritert
I disse samtalene ble det klart at det var et stort behov i bransjen for å forstå og mestre digitale verktøy generelt, og musikktjenester spesielt. Kursvirksomheten vil derfor intensiveres utover våren.
– Har det tatt tid å se verdien av strømmetjenestene?
– Noen har nedprioritert dette, og det er ikke alle som har brydd seg like mye fordi det ikke har vært så mye penger i Spotify for enkelte aktører. Nå er det større oppmerksomhet rundt at Spotify er kommet for å bli. Dermed forstår flere at en må utnytte det maksimalt.
Marte Thorsby (IFPI) og Larry Bringsjord (MTG/FONO)
Bringsjord understreker igjen at landskapet er variert. Flere plateselskap har visst å utnytte strømmetjenestene og med det tjent gode penger også etter at CD-salget stagnerte.
Plateselskapets plikt
Kursholder for Spotify-kurset var Mona Fimreite i Phonofile. Hun understreker i likhet med Bringsjord at det er store variasjoner mellom plateselskapenes digitale kompetanse.
– Det er selvfølgelig en overgang fra den fysiske hverdagen som plateselskapene var veldig dyktige på før. Nå er det den digitale virkeligheten som gjelder, sier Fimreite.
Hun understreker at det er plateselskapets oppgave å holde seg oppdatert på hvilke profileringsmuligheter som finnes i tjenestene.
– Det gjelder spesielt på den redaksjonelle biten ved å gjøre aktiviteter sammen med tjenestene, samt hvilke muligheter som finnes via betalt annonsering, sier hun.
– Plateselskapene kan også bli flinkere på kommunikasjon internt i tjenestene. De bør benytte seg av mulighetene som finnes i skjæringspunktet mellom artist og fans. Det er for eksempel plateselskapenes jobb å passe på at artistens profiler er oppdatert.
Fimreite trekker frem det å ha korrekte og oppdaterte artistprofiler som eksempler på områder hvor plateselskapene kan bli mer aktive. I tillegg kan de lage «branded spillelister», dvs spillelister med eget omslag ol., samt gi Spotifys partnere info slik at disse kan vise konserter eller merch i tjenestene og hente oppdateringer fra artistprofilene.
En kronisk forsinket bransje
Det er likevel ikke primært det tekniske Fimreite kurser i, men planlegging og analyse.
– Musikkbransjen må bli flinkere til å  starte planleggingen av utgivelsene tidligere. Dessverre er bransjen kronisk forsinket. Det er forsinkelser i alle ledd, og det blir litt rykk og napp når en jobber med ting
– De som er flinke til å planlegge, klarer å gjennomføre kampanjer og plateslipp bedre enn resten. På alle mine kurs spør jeg hvilke verktøy de bruker når de skal planlegge et slipp. Veldig ofte har de ikke prosjektstyringsverktøy i det hele tatt.
Dette mener Fimreite er en mangel i hele bransjen, og en utfordring i møte med strømmetjenester så vel som andre aktører.
– Skal en samarbeide med merkevarer må en satse tidligere for å kunne lage gode, felles kampanjer. Den kreative prosessen som må til for å lage gode samarbeid krever at man tar seg god tid til å se på alle mulighetene.
– Det samme gjelder når en skal pitche produkter eller kampanjer til musikktjenestene. Det gir mye bedre resultater hvis en starter tidlig med jobben. Gjerne et halvt år før man skal lansere et nytt produkt.
Analyser alt
Gode analyseverktøy mener hun så er en forutsetning for vurdering av om det en har planlagt fungerer. Phonofile tilbyr selv strømmedata og andre målbare kampanjetall i et enkelt grensesnitt. I tillegg trekker hun frem Google Analytics.
– Man kan fort ende med å bruke tid på noe som ikke gir veldig mye. Da er det en fordel for at man kan måle trafikken på internett, og se hva den fører til.
Må forstå målgruppen
Videre mener Fimreite at flere plateselskaper kan, og bør, bli flinkere til å jobbe med katalogen sin i strømmetjenestene.
– Å jobbe tett med tjenestene er en fordel. Hylleplassering er i dag utrolig viktig. Det handler ikke bare om å slippe ett produkt, det handler om at produktet må bli synlig i tjenestene. En må lese seg opp på tjenestene, og skjønne hvordan målgruppen bruker tjenestene.
–  Er det noen som er virkelig gode på dette i dag?
– Jeg mener at det finnes mange flinke indieselskaper i Norge og vi Phonofile er veldig privilegert som får jobbe tett med dem. Hvis jeg skal trekke fram noen så er det Jansen Plateproduksjon, Indie Recording og Propeller Recordings. De er flinke til å planlegge og benytte seg av mulighetene som oppstår. De er heller ikke fremmed for å prøve nye ting.
Digital hver dag
Erik Jansen i Jansen Plateproduksjon synes det er hyggelig at hans selskap trekkes frem blant landets bedre.
– Hvor mye ressurser legger du ned i det digitale arbeidet?
– Jeg gjør litt kontinuerlig hver dag. Jeg filosoferer egentlig ikke så mye over det. Men det er jo slik at vi har en helhetlig plan på utgivelsene.
Jansen har ikke gått på kurs, men samarbeider med det han kaller mange kloke hoder som jobber med digital og vanlig markedsføring, som gir ham ideer til ting han kan prøve.
– Det handler om å tilegne seg kunnskap hele tiden. Når en ser at andre plateselskaper eller band gjøre noe bra, så er det bare å tenke at det kan en gjøre selv. Og da gjerne litt bedre, eller annerledes. Men dette er helt organisk, jeg bare gjør det.
En jobb som må gjøres
Alt er imidlertid ikke overlatt til organiske tilfeldigheter. Jansen analyserer så nær som alt han gjør, både gjennom google analytics og musikktjenestenes interne verktøy.
– Man prøver og feiler litt. Det blir en flyt, hvor en stadig lærer. Å feile i denne forstand betyr jo at det man gjør ikke har noen effekt. Da må en prøve andre ting.
–  Verktøyene ligger der. Det er ikke slik at for eksempel Spotify holder verktøyene hemmelig. Men alt dette krever hardt arbeide. Ingenting kommer gratis. Det er jobb som må gjøres for å drive ordentlig.
 

Stillinger

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev