Utenlandsstrategier

1. november kan du lære mer om regjeringens internasjonale kulturinnsats på musikkfeltet.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Da informerer Utenriksdepartementet om stortingsmeldingen om Norges internasjonale kulturinnsats.

Målet med utenlandssatsningen er å styrke norsk kulturlivs internasjonale muligheter og å styrke kultursektoren i utviklingsland, og utenlandssatsningen har fire sentrale aktører:

— Music Norway som skal å øke norsk musikkeksport og internasjonal profilering.
— Norsk kulturråd som skal utarbeide en internasjonal strategi innenfor sitt ansvarsområde.
— Rikskonsertene som viderefører sitt mangeårige samarbeid med land i sør.

På seminaret vil representanter fra organisasjonene fortelle mer om sine aktiviteter, langsiktige strategier, og hvordan musikkmiljøene kan være med på å påvirke arbeidet

Introduksjon holdes av vdelingsdirektør, Utenriksdepartementet, Cecilie Willoch. I panelet: Tom Gravlie (utenlandssjef, Rikskonsertene), Britt Holtebrekk (seksjonsleder Internasjonalt kultursamarbeid, Kulturrådet) og Kathrine Synnes Finnskog (direktør, Music Norway).

Seminaret finner sted 1. november kl 12. på Kulturhuset. Mer informasjon her.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev