Trigger 1 2005

Trigger – et oppsøkende seminar om hvordan musikkbransjen fungerer

”Fra øvingsrommet til by:Larm” er undertittelen til seminaret Trigger, som har som formål å drive opplysende virksomhet rundt de ulike delene av musikkbransjen. Trigger er et intitiativ som ble unnfanget i 2002 av Apache Managment ved Petter Almvik, og artist Askil Holm. Prosjektet videreføres i samarbeid med Musikernes fellesorganisasjon (MFO) –Dette er et svar på Stortingets skrik etter kompetansehevende virksomhet for genre som ikke finnes på høgskolene, sier Arnfinn Bjerkestrand, forbundsleder i MFO.

Kalender

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Av Carl Kristian Johansen

Triggerseminaret er bygget på forelesere med fartstid i musikkbransjen som musikere, managere, plateselskapsdirektører, produsenter og arrangører. Målet er å gi et helhetlig bilde av hvordan bransjen ser ut og hvordan nye og uerfarne skal navigere seg fram i den på riktig måte. ”Musikkbransjen kan være en jungel, og virkeligheten ser ikke ut som Idol!”, står det i prosjektbeskrivelsen. Trigger har invitert til pressekonferanse på klubben Garage i Oslo.

–Det finnes ingen ferdig mal. Det finnes tusen veier til suksess. Jo mer du dyrker din egenart går din egen vei, jo større er sjansen for å finne din egen plattform og dermed overleve i bransjen, sier Siri Wålberg, aka Sissy Wish.

24-år gamle Wålberg har vært aktiv som musiker i ni år, og fortsetter:
–Måten jeg kan bidra på er å fortelle hvordan jeg har gjort det selv. Og ett av de viktigste rådene jeg kan gi er at man må være tålmodig, og finne de riktige samarbeidspartnerne.

Erlend Mokkelbost er gitarist i JR Ewing og KILL. Han mener at Norge er et lite land og at rock og popmusikere bør søke ut av landet for å finne inspirasjon og publikum.

–Det er harde bud i rocken, og man kan ikke basere seg på å overleve ved å spille i Norge. Hvis man bare satser på spillejobber her er det begrenset hvor mange konserter man kan ha. Der er et lite land og et lite marked. Internasjonalt finnes det mange kulturer som er åpne for nesten hva det skulle være av musikk, og det er gjennom det publikummet man kan finne inspirasjon og drivkrefter til å spille videre. Hvis man ikke kommer seg utenfor Norges grenser kan man fort bli desillusjonert, er Mokkelbosts råd.

Trigger har karakter av å både være informativ og yrkesveiledende, og en viktig del av seminaret dreier seg om krysningspunktet mellom kultur og næring. I det perspektivet er Jan Erik Haglund fra Unit Managment opptatt av kontraktsforhold, og om de kommende artistene faktisk har behov for partnere som eksempelvis managere.

–Artister er ofte naive i forhold til hva et managment kan gjøre for dem. Det er viktig å undersøke om managmentene har de reelle kontaktene som artisten trenger, og om samarbeidet er gjennomførbart økonomisk. I tillegg er det viktig at artistene har så mye kunnskap som mulig før man går inn i et kontraktsforhold. Lovverket er strengt i Norge, og det er svært vanskelig å komme ut av en kontrakt når man først har skrevet under. Det finnes mange eksempler på det, og det nytter ikke å komme i ettertid og si at man ikke visste hva man gjorde da man skrev under. Dette er artistenes ansvar, sier Haglund.

Trigger har utvidet nedslagsfeltet sitt og vil gjennomføre en miniturnè i 2005 som stopper på Verdal videregående skole 10. oktober, Kongsbakken videregådende skole i Tromsø 17. oktober, og på USF Verftet i Bergen den 24. oktober. Ytterligere fem steder vil få besøk av Trigger i løpet av 2006.

Foredragsholdere er artist Sissy Wish, Erlend Mokkelbost (JR Ewing, KILL), Jan Erik Haglund (Unit Managment), Marit Karlsen (Trust Me Records), Anders Odden (Apoptygma Berzerk, MFO) og Jørgen Hegstad (Urørt, NRK P3).

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev