Fra åpningen av Nasjonalbiblioteket, 15. august 2005 (Foto: Ann Iren Ødeby)

Stort folkemøte om kultur i valgkampen

Fellesforum for kulturorganisasjoner inviterer til åpent debattmøte rundt temaet «Kultur i valgkampen». En rekke av landets ledende kulturpolitikere vil her få fremme sitt syn på kulturens rolle i den pågående valgkampen – og ikke minst kulturens rolle i kommende Stortingsperiode. Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland fra KrF vil delta i ordskiftet, sammen med Ulf Erik Knudsen (FrP), Trine Skei Grande (V), Afshan Rafiq (H), Dagfinn Sundsbø (SP), Torny Pedersen (AP), Magnar Lund Bergo (SV). – Valgforskerne får ha oss unnskyldt, men høstens valg er og blir et kulturvalg, sier Arnfinn Bjerkestrand i MFO.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen

— Valgforskerne har kanskje rett i at kultur ikke trekker velgere. Det hevdes tvert imot at aktiv kulturpolitikk er direkte farlig for partienes oppslutning, skriver Arnfinn Bjerkestand i Musikernes Fellesorganisasjon som en opptakt til høstens store folkemøte i Nasjonalblioteket på Solli plass i Oslo.

Det er Fellesforum for kulturorganisasjoner som har tatt initiativ til møtet, som samler et toppet lag av landets kulturpolitikere. Til debatten stiller ikke bare Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF), men også Ulf Erik Knudsen (FrP), Trine Skei Grande (V), Afshan Rafiq (H), Dagfinn Sundsbø (SP), Torny Pedersen (AP), Magnar Lund Bergo (SV).

— Ingen valgforsker vil finne på å hevde at den rødgrønne partiblokkens Kulturløfte kan føre til regjeringsskifte i høst, fortsetter Bjerkestrand. – Men det er knapt tilfeldig at nettopp kultur utgjør fundamentet for den felles plattformen som Ap, SV og Sp nå går til valg på.

— Foruten å beskrive en offensiv kulturpolitikk handler Kulturløftet framfor alt om verdier som ikke kan veies og måles, med andre ord de verdiene som gjør oss til mennesker, skriver MFO-lederen.

— Norge trenger en regjering som ikke setter stykkpris på hver og en av oss, enten statsrådens tittel begynner med kommunal, helse, utdanning, næring, arbeid eller forsvar.

Kommentaren står å lese på Musikernes fellesorganiasjons hjemmesider, og avsluttes med følgende appell:

— Valgforskerne får ha oss unnskyldt, men høstens valg er og blir et kulturvalg.

Det er tanker som også ble uttrykt av SVs partisekretær Bård Vegar Solhjell, da han sendte følgende sommerhilsen til Ballades lesere:

— Kultur er ikkje storpolitikk. Det er noko som kjem til sist, etter det andre og viktigare. Dette skal vi snu. Kultur skal ikkje vere eit side-tema, det skal vere sjølve saken.

Etter hvert som selve valgdagen nærmer seg, viser dette seg som en ambisjon som det ikke alltid er like lett å virkeliggjøre.

Nok en gang er det de «harde» politiske sakene som blir fokuset til valgsendingene på TV og radio. Og heller ikke i avisene ser kulturpolitikken ut til å bli noe større tema, tross enkelte lysglimt tidligere i sommer.

Det er den utviklingen som Fellesforum for kulturorganisasjoner nå vil være med på å snu, når de nå inviterer til åpent debattmøte under overskriften «Kultur i valgkampen». Møtet finner sted i
Nasjonalbibliotekets auditorium i Drammensveien 42, onsdag 31. august.

Det åpne møtet tar til kl. 18.30. I tillegg til selve møtet blir det også rom for kunstnerisk innslag, samt enkel servering. Det vil også være anledning for skuelystne å bli med på en omvisning i det nyrestaurerte Nasjonalbiblioteket alt klokken 17.30.

Fellesforum for kulturorganisasjoner består av følgende organiasjoner:

Danse og teatersentrum, Du store verden!, Fellesrådet for kunstfagene i skolen, Musikernes fellesorganisasjon, Noregs Ungdomslag, Norges museumsforbund, Norsk teaterråd, Norsk Skuespillerforbund, Norsk Bibliotekforening, Norsk Kulturforum, Norsk musikkråd, Norske Billedkunstnere og Norske Dansekunstnere.

Interesserte kan i forkant av debattmøtet lese mer på www.musikerorg.no, og også sette seg nærmere inn i Kulturløftets femten hovedpunkter på netttstedet www.kulturloftet.no.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev