Opphavsrettsjurist Inger Elise Mey blir Director of International Affairs i Tono. (Foto: Caroline Roka)

Tono oppretter ny stilling for internasjonalt arbeid

Inger Elise Mey går fra medieavdelingen til nyopprettet stilling som Director of International Affairs.

Kalender

– Tono ønsker å ta en tydeligere rolle som en pådriver i det internasjonale samarbeidet for opphavsretten og i det globale samarbeidet innen rettighetsforvaltning, sier direktør i Tono, Karl Vestli.

Det er bakgrunnen for å etablere den nye stillingen, som opphavsrettsjuristen Inger Elise Mey går inn i. Hun har jobbet i Tono siden 1996, og vært direktør for Tonos medieavdeling siden 2012. Det er denne hun nå forlater for stillingen som leder for samarbeid ute i verden og for å fremme Tonos engasjement i internasjonale interesseorganisasjoner.

– Det internasjonale samarbeidet mellom verdens kollektive forvaltningsselskaper har vært en bærebjelke i den globale musikkindustrien gjennom hundre år. Vi vet alle at den teknologiske utviklingen innen musikkområdet har gått lynraskt siden 1990-tallet. Det er avgjørende at de kollektive forvaltningsselskapene er tett på den digitale utviklingen, samarbeider om kloke løsninger og arbeider opp mot EU og andre lovgivere verden over for å sørge for at rettighetshaverne i musikkverk får sin rimelige andel av inntektene til strømmeselskaper, AI-selskaper, kringkasterere med mer. Jeg ser med stor glede frem til å gå enda sterkere inn i det internasjonale arbeidet i årene fremover, sier Mey.

– Mey er en dyktig opphavsrettsjurist med en erfaring fra sentrale internasjonale verv som strekker seg over flere tiår, fortsetter Vestli. – Som leder for Tonos forhandlingsarbeid mot kringkastere og internasjonale digitale aktører har hun stått på barrikadene for rettighetshaverne på det digitale området, og har svært verdifull kunnskap som hun tar med seg inn i det internasjonale arbeidet.

LES OGSÅ: Intervju med Inger Elise Mey i 2009, «Ny musikktjeneste på vei»

To av de sentrale internasjonale interesseorganisasjonene Tono samarbeider med er Cisac og Gesac. Førstnevnte er paraplyorganisasjonen for verdens kollektive forvaltningsselskaper, mens Gesac er de europeiske kollektive forvaltningsselskapenes talerør overfor EU, forklarer Tono i meldingen om den internasjonale satsingen. Tono ønsker å ha en tydeligere rolle i disse organisasjonene, forklarer Vestli:

– Inger Elise Mey vil aktivt delta i arbeidsgrupper i disse samarbeidsorganisasjonene for å påvirke utviklingen av lover og regler som tar høyde for ny teknologi og endrede medieforhold, til fordel for både opphavere og musikkforlag. Rollen innebærer også kontakt med relevante nasjonale og internasjonale myndighets- og interesseorganisasjoner, samt juridiske og tekniske fagmiljøer, sier Vestli.

LES OGSÅ: Inger Elise Mey i sampling-debatt på Ballade i august 2002

Mey har arbeidet med opphavsrettslige problemstillinger i møte med ny teknologi siden hun ble ansatt i Tono. Hun lisensierte den første strømmetjenesten på 1990-tallet, forhandlet med Spotify da de kom til Norge i 2008 og med Netflix i 2012, og med andre musikk- og filmstrømmetjenester som har kommet inn på det norske markedet, opplyser rettighetsorganisasjonen.

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.