Tono oppretter ny stilling for internasjonalt arbeid

Inger Elise Mey går fra medieavdelingen til nyopprettet stilling som Director of International Affairs.

Fra pirateri til kaperfart

Politikere tillater at plattformtjenestene vokser seg til nærmest monopolistiske størrelser som respektløst forsyner seg av kunstverk uten tillatelse. Dette er et hinder for forretningsmessig innovasjon, det er konkurransevridning, skriver Bendik Hofseth i TONO.