Tono oppretter ny stilling for internasjonalt arbeid

Inger Elise Mey går fra medieavdelingen til nyopprettet stilling som Director of International Affairs.

Björn Ulvaeus rettighetspresident for verdens kunstnere

Björn Ulvaeus, verdenskjent fra Abba og musikalene «Mamma Mia» og «Chess», er ny president for CISAC, den globale paraplyorganisasjonen for kunstneres rettighetsselskaper. Ulvaeus overtar et av verdens mest prestistjetunge kunstnerverv fra den franske musikeren Jean-Michel Jarre.

Fortsatt vekst i vederlagsinntekter

Forvaltningsorganisasjoner samlet inn 9,2 milliarder euro, viser CISACs «Global collections report 2017»

TONO-direktør gjenvalgt som styreleder i CISAC-komite

Avdelingsdirektør for Online Media i TONO, Inger Elise Mey får to nye år som leder for CISACs Media Technical Committee.

TONO vertskap for internasjonal konferanse om opphavsrett

Denne uken er TONO vertskap for en to-dagers CISAC-konferanse som samler 110 eksperter fra opphavsrettsselskaper fra alle verdenshjørner.

Global vekst i opphavsrett-inntekter

CISAC-Rapport for 2014 viser en oppgang i kompensasjon til rettighetshavere på 2,8 prosent fra 2013.