Illustrasjon (Foto: Illustrasjonsbilde)

Nytt opphavsrettsdirektiv vedtatt av EU

– Kunstnerne har omsider seiret i kampen for et rettferdig internett. Dette er en historisk seier for oss som skaper musikk og tekst, sier Ingrid Kindem, styreleder i NOPA.

Kalender

The Sequels // Josefine Luna

23/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT & ETTERFEST

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

Lørdagsopera

27/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

Etter flere års jobb, og etter et langt antall versjoner og avstemminger i komiteer, utvalg og grupper, ble EUs nye opphavsrettsdirektiv vedtatt i en endelig avstemning tirsdag 26. mars.

Det nye opphavsrettsdirektivet fikk et solid flertall i EU-parlamentet: Av totalt 659 stemmer var 348 stemmer for, 274 mot og 36 blanke stemmer, skriver Norsk Komponistforening på sine nettsider.

– Dette er en seier for alle som lager musikk. Direktivet gir beskyttelse og rettigheter til de som skaper på en måte man ikke har sett siden før Internett veltet om på hele næringskjeden i musikkbransjen, forklarer Jørgen Karlstrøm, styreleder i Komponistforeningen.

Jørgen Karlstrøm, styreleder i Komponistforeningen (Foto: Renate Madsen)

– Opphavsrettsdirektivet stiller også krav til at de som sprer musikken og tjener store penger på det, må betale de som har skapt den. Det gir små rettighetshavere en reell mulighet til å møte store og sterke multinasjonale selskaper og faktisk ha en sjanse til å vinne frem med krav om betaling. Det gir videre rett til transparens og innsyn. Vi vil nå følge implementeringen av direktivet tett. Det er sannsynlig at den nye norske åndsverkloven må oppdateres og styrkes ytterligere. Det ser vi frem til, sier Karlstrøm.

Jørgen Karlstrøm ble nylig valgt til visepresident i ECSA – European Composer & Songwriter Alliance, som i følge Komponistforeningen har vært en drivkraft i utformingen av EUs opphavsrettsreform de siste årene.

Administrerende direktør i TONO, Cato Strøm, er også svært glad over seieren i EU:

– Dette er et historisk resultat som TONOs medlemmer har all grunn til å juble over, sier han i TONOs nettsidesak om vedtaket.

– Våre motstandere har brukt hundrevis av millioner i lobbyvirksomhet på å stanse direktivet, men EU-parlamentet har likevel lyttet til kunstnerne og vedtatt en direktivtekst som vil danne grunnlag for en langt mer rettferdig internettøkonomi innenfor musikkens område enn det vi har sett frem til nå, fortsetter Strøm.

Cato Strøm  (Foto: Caroline Roka / TONO)

– For opphavere er dagens avstemning en oppreisning, som vil ha stor betydning for å jevne ut styrkeforholdet i en del av internettøkonomien som ikke har fungert frem til nå, sier han i saken.

NOPA, interesseorganisasjon for komponister og forfattere av tekster til musikk, peker også på den seieren vedtaket er for kunstnerne.

– Google og Facebook har kunnet tjene gigantiske summer på musikk uten at dette deles med rettighetshaverne – også kalt «verdigapet», skriver NOPA. – Dette har vært mulig på grunn av et smutthull i EU-lovverket. YouTube og Facebook vil bli pålagt å betale for musikk. I dag jubler vi!

Ingrid Kindem, styreleder i NOPA (Foto: Anne Valeur)

Det nye direktivet – kort forklart:
Hør Inger Elise Mey, avdelingsdirektør Online Media i TONO, forklare hva direktivet er og hva vi kan vente oss fremover. Dette foredraget på 15 minutter ble holdt under seminaret «Nye muligheter for din musikk», som Komponistforeningen arrangerte i samarbeid med TONO, NOPA og Musikkforleggerne den 28. februar i Oslo.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Per i dag er NOPA, Norsk komponistforening, Creo og Norsk musikkforleggerforening medlemmer i Foreningen Ballade.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.