Musikkhjemmekontoret.no (Foto: Skjermbilde fra hjemmesiden)

Nettressurs for musikkfelt i krise

Musikkhjemmekontoret heter portalen spesielt tilrettelagt for musikkfeltet under koronapandemien. Her finner du konkrete svar og ressurser, og veier videre til andre organisasjoner og steder for øvrig informasjon.

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Jeg er både selvstendig næringsdrivende og ansatt. Hva gjelder for meg? Hvordan gi ut musikk under koronapandemien? Hvordan skape nye inntektsstrømmer?

Disse og mange flere spørsmål kan du få svar på i den nye portalen for musikere og musikkfeltet, lansert i dag av landets regionkontorer for musikk i samarbeid med aktører i musikkbransjen.
Musikkhjemmekontoret er en felles ressursbank for musikkfeltet under koronapandemien, sier Leif Haaland, prosjektleder for Musikkhjemmekontoret.
– Portalen samler den viktigste informasjonen som musikkfeltet trenger med kort vei til konkrete svar og nyttige ressurser, og videre til øvrige organisasjoner. Dette omfatter informasjon om krisehåndtering, tilgang på skapende ressurser samt fasilitering av online kurs og webinarer. Vi ønsker å gi tydelige svar på de viktigste spørsmålene i krisen. Og vi ønsker å løfte frem spennende intiativ som kan skape nye muligheter for musikkbransjen, fortsetter han.

Musikkhjemmekontoret er skapt av Musikkontorene i Norge: Brak, STAR, ØKS, Tempo, Sørf, MØST og RYK. Prosjektet er støttet av Kulturrådet, og innhold er utformet i samarbeid med Musikkindustriens Næringsråd, relevante organisasjoner og det øvrige musikkfeltet, opplyser Musikkontorene i en pressemelding om ressursen.

Musikkhjemmekontoret har blitt satt opp som en akuttressurs under koronakrisen. De regionale kompetansesentrene for musikk, eller Musikkontorene, var fra før i gang med utviklingen av en digital plattform og ressurs for musikkbransjen i landet.

– Dette er et akutt tiltak innenfor Musikkontoret.no, sier prosjektleder Haaland til Ballade. – Vi har ikke fått økte midler, men omdisponerer for å gjøre en alternativ oppstart på grunn av akutte behov i koronakrisen. Vi satser på å kunne ta med oss mye av det vi utvikler inn i hovedprosjektet, som går som planlagt. Men med en alternativ oppstart får vi en helt annen umiddelbar test på hva aktørene på feltet trenger, og dette blir nyttig inn i utvikling av hovedprosjektet Musikkontoret.no, forteller han.

– For å unngå at noen tror dette tiltaket er Musikkontoret, har vi altså valgt å legge inn HJEMME, som en tydelig skille på denne siden og den plattformen som skal komme, sier Haaland.

Musikkindustriens Næringsråd er en sentral partner i arbeidet med den nye nettressursen. Rådsleder Torbjørn Valum understreker hvor viktig samarbeid og organisering er i krisetider:
– De siste ukene har vist hvordan musikkindustrien klarer å dra i samme retning så lenge de får noen vennlige puff på veien. Musikkindustriens Næringsråd er veldig stolte av at aktørene i bransjen på kort tid har klart å samle seg om en portal for å avhjelpe de behovene som har dukket opp, sier han.

– Musikkkontorene har vært og kommer til å være en viktig aktør for å skape og opprettholde en musikkbransje over hele landet. Musikkfeltet er et stort felt med mange ulike behov, fra frilansere og selvstendig næringsdrivende til musikere, arrangører, selskaper og ulike byråer. For disse aktørene er det viktig å ha en portal som gir svar på spørsmål og deler info om situasjonen som veldig mange nå står i.

 

På Musikkhjemmekontoret.no vil utviklingen i musikkfeltet følges tett, og oppdateres fortløpende, opplyser Musikkontorene.

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev