Music Norway utlyser Bakkekontakt

Programmet gir finansielt tilskudd til å bo og jobbe i utlandet i en periode. Søknadsfrist 1. juni.

Kalender

Sommerkonsert

25/06/2021 Kl. 18.30

Viken

Bakkekontakt er et Music Norway initiert residency-program som gir norske eksportører en mulighet til å bo og jobbe i utlandet med et finansielt tilskudd i en periode på 1 – 3 måneder. Tilskuddsmottakere kan velge å sitte hos et av deres utekontorer i London og Berlin, selv sette opp hospitering hos en internasjonal partnerbedrift, eller leie kontor hvor som helst i verden, skriver Music Norway på sine nettsider.
Tilskuddet kan brukes til reise og oppholdskostnader, og slik tilrettelegge for at den norske aktøren får fokusere på møtevirksomhet og nettverksbygging i perioden man jobber ute. I tillegg til et økonomisk tilskudd vil søkere få tilbud om rådgivning under forberedelser og selve oppholdet. Det kan maksimalt søkes om en sum på 50 000 kroner.
Tilskuddsmottakeren står selv ansvarlig for bopel og organiserer sin egen reise og eventuelle arbeidsvisum. Målgruppen for virkemiddelet er profesjonelle bransjeaktører som om jobber aktivt med å eksportere norsk musikk, og som ønsker å fokusere over en lengre periode på et spesifikt marked. Søkeren må også kunne vise til konkrete muligheter i det aktuelle markedet.
Kriterier for søknad er:
– Selskapet som søker må være norskregistrert
– Ved hospitering må internasjonal partner og kontorplass være bekreftet på søketidspunktet.
– Søker må selv avklare med eventuell arbeidsgiver.
– Søker må bekrefte minimum 50% egeninvestering.
– Søker står for praktisk organisering rundt bopel, reise og eventuelle arbeidsvisum som kreves.
– Søker er ansvarlig for innsending av rapport – 2 mnd etter prosjektets sluttdato.
– Søker må stille seg tilgjengelig for en evaluering i etterkant.
Søknadsfrist er 1. juni.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Rådgiver kultur

Agder fylkeskommune

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev