Øystein Strand, konstituert direktør i Kulturtanken (Foto: Kjartan Sverdrup / Kulturdepartementet)

Kulturtanken svarer: Vil ikke kreve tilbake statlige DKS-midler for inneværende skoleår

Kommuner og fylkeskommuner står dermed fritt til gjøre egne vurderinger og å fatte beslutninger vedrørende inngåtte avtaler, skriver direktør Øystein Strand i dette innlegget.

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Dette er et innlegg i saken om bruk av midlene i Den kulturelle skolesekken til honorar etter 1. mai, som musiker Erlend Apneseth først tok til orde for her på Ballade 14. april. Nederst i denne saken finner du lenker til alle saksinnleggene i debatten. 

Av Øystein Strand, konstituert direktør i Kulturtanken

Vi har registrert reaksjonene som har kommet både fra politisk hold og fra DKS-utøvere i denne saken, og vi har vært i dialog med flere fylkeskommuner og med Kulturdepartementet om denne saken i dag.

I noen situasjoner vil det kunne være både rimelig og riktig å videreføre praksis med å utbetale honorar i henhold til avtale ut inneværende skoleår. Det er også usikkerhet om hvordan de generelle tiltakene for frilansere og selvstendig næringsdrivende vil slå ut for den enkelte DKS-utøver. Vi har tillit til at den enkelte fylkeskommune og kommune gjør gode vurderinger basert på både juridiske og lokale hensyn, og vil derfor åpne opp for at beslutninger som fattes for inneværende skoleår ikke vil få konsekvenser for rapporteringen på de statlige spillemidlene. Kulturtanken vil altså ikke kreve tilbake statlige DKS-midler for inneværende skoleår, og kommuner og fylkeskommuner står dermed fritt til gjøre egne vurderinger og å fatte beslutninger vedrørende inngåtte avtaler.

Det er imidlertid viktig for oss å understreke intensjonen om at DKS-midlene i så stor grad som mulig skal gå til sitt definerte formål, og vi oppfordrer fylkeskommuner og kommuner til å søke gode løsninger med dette for øyet i samarbeid med sine DKS-utøvere og skolene i sitt område.

LES OGSÅ Kulturtankens tilsvar 15. april, DKS-midlene bør anvendes til det som er midlenes formål

LES OGSÅ innlegget fra Camilla Sørensen Eidsvold (SV), fylkesråd for kultur og integrering i Viken fylke 17. april, Spillemidler bør kunne brukes til å honorere musikere for avlyste oppdrag

LES OGSÅ musiker Erlend Apneseths motsvar til Kulturtanken fra 20. april, Vis større tydelegheit

Stillinger

Professor/ førsteamanuensis i trombone

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kontrabass og fiolinlærer

Children’s International School Fredrikstad AS

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev