På møtet kan den som vil både komme med kommentarer og stille spørsmål om reglene som gjelder for smittevern nå.

14. januar presenterte regjeringa lettelser i smitteverntiltak med betydning for kultur, idretts- og fritidsaktiviteter. De vil vurdere smitteverntiltakene på nytt i begynnelsen av februar. Ministeren sier hun vil snakke med arrangører og andre i kulturbransjen for å finne fram til de beste løsningene for kulturen, idretten og frivilligheten.

ANTALL OG AVSTAND: De oppdaterte reglene for publikum i sal er omtalt hos regjeringen.no her. Tross oppmykning fra tidligere max-antall, er flere arrangører oppgitt og sier at bestemmelsene kun kan gjelde for noen få på grunn av detaljer om inn-/utgang, antall og innretning av toaletter, med mer.

Fredag ble det tillatt med opp til 1500 publikummere der det er faste tilviste plasser. Der det er flere enn 200 personer til stede kan man ha maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter på inntil 200 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene, skriver departementet.

Ved utendørs arrangementer med faste tilviste plasser kan det være inntil 3 000 personer. Der det er flere enn 500 personer til stede kan man ha maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter på inntil 500 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

Møtet i dag går digitalt klokka 16. Kultur- og likestillingsdepartementet skriver at alle er velkomne til å delta og oppfordrer dessuten til å invitere interesserte.