Øystein Strand, direktør i Kulturtanken (Foto: Erik Fosheim Brandsborg)

DKS-midlene bør anvendes til det som er midlenes formål

Det vil ikke være riktig at de svært begrensede DKS-midlene skal anvendes som generelle tiltaksmidler i den situasjonen vi er i, skriver Kulturtankens direktør om honorering i Den kulturelle skolesekken i dette tilsvaret til musiker Erlend Apneseth.

Kalender

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera

13/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

Red. mrk.: Kulturdepartementet ønsket at Kulturtanken, som underliggende etat og som nasjonal etat for Den kulturelle skolesekken, skulle svare på innlegget fra musiker Erlend Apneseth.


Av Øystein Strand, konstituert direktør i Kulturtanken

Først må det understrekes at Den kulturelle skolesekken (DKS) er en desentralisert ordning, og det er den enkelte fylkeskommune og kommune som er ansvarlige for beslutninger om hvorvidt det skal utbetales honorarer for DKS-oppdrag som ikke blir gjennomført.

Kulturtanken forvalter de statlige midlene til DKS, og stiller krav til rapportering på disse i tråd med et klart formål som er definert av Kulturdepartementet. I den situasjonen som oppstod den 12. mars da alle norske skoler ble stengt, var det riktig å sikre forutsigbarhet i en plutselig og svært krevende situasjon for alle DKS-utøvere.

De tiltakene som Stortinget vedtok 16. og 19. mars skal sikre at frilansere og selvstendig næringsdrivende i vesentlig grad får dekket inntektsbortfall som følger av avlysning og utsettelse av oppdrag på grunn av helseråd og pålegg gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19 utbruddet.

Det er ikke gitt at en videreført praksis med utbetaling av honorar for avlyste oppdrag vil lønne seg for alle DKS-utøvere. Vi mener uansett at det ikke vil være riktig at de svært begrensede DKS-midlene skal anvendes som generelle tiltaksmidler i den situasjonen vi er i. Siden det per i dag er usikkert når DKS-aktivitet i skolene kan gjenopptas, er Kulturtankens anbefaling til fylkeskommuner og kommuner å vente i det lengste med å avlyse DKS-turnéer som er planlagt etter 1. mai.

Det beste for alle, også for utøverne, er om DKS-aktivitet i mai og juni kan gjennomføres. Om det er mulig å flytte planlagte turnéer til neste skoleår eller å gå i dialog med utøvere om å tilpasse sitt DKS-prosjekt til digital formidling, vil det være bra. Mange fylkeskommuner og kommuner er godt i gang med dette.

De statlige DKS-midlene bør anvendes til det som er midlenes formål – et profesjonelt kunst- og kulturtilbud i skolen for barn og unge. Gjerne på nye kreative måter, men til formålet. Det legges til grunn at DKS-utøverne ivaretas av de generelle tiltakene som Stortinget har vedtatt, og vi har tillit til at kommuner og fylkeskommuner håndterer avtalene med utøverne på korrekt måte og finner alternative løsninger der det er mulig.

 

Red.mrk.: Kulturtanken har i dag lagt ut informasjon på egne nettsider om bruk av statlige midler etter 1. mai 2020.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.