Musikar Erlend Apneseth (Foto: Olivier Hoffschir)

Inkonsekvent frå Kulturdepartementet

Koronasituasjonen: Musikar Erlend Apneseth etterlyser informasjon og svar om honorering etter 1. mai i Den kulturelle skulesekken.

Kalender

CHIAROSCURO QUARTET: Himmelske melodier

31/01/2023 Kl. 19.00

Oslo

Operapub i Teaterkjeller’n 1. februar

01/02/2023 Kl. 21:00

Oslo

Portrettkonsert – Harpreet Bansal

01/02/2023 Kl. 19.00

Oslo

LYTTELUNSJ med Kenneth Karlsson

03/02/2023 Kl. 11.30

Viken

Av Erlend Apneseth, musikar

Då koronakrisa slo inn over landet i mars blei det vedtatt å betale ut fullt honorar til utøvarane i Den kulturelle skulesekken (DKS) som fekk avlyst oppdraga sine i mars og april. Det var rimeleg å anta at dette var ei linje dei ville legge seg på ut skuleåret, slik at forholda vart like for alle engasjerte utøvarar i 2019/2020.

Difor kom det som ein overraskelse då meldinga kom om at Kulturdepartementet etter forhandlingar med Kulturtanken og Creo no har bestemt seg for å gå vekk frå denne linja, og ikkje betale ut honorar i det heile til utøvarar som får avlyst oppdraga sine i mai/juni.

Dette er problematisk på fleire måtar, der den mest åpenbare er forskjellsbehandling av utøvarar: nokre får altså betalt ut fullt honorar, mens dei som tilfeldigvis har lagt turnéane sine i mai eller juni står på bar bakke.

Denne inkonsekvensen blir ikkje kommentert i brevet frå Kulturtanken til utøvarane om avlysing i mai/juni. Grunngjevinga er force majeure på grunn av koronakrisa, fundert i følgande formulering:

«Departementet har nå fattet en beslutning om at videre anvendelse av tilskuddsmidler for ikke gjennomførte oppdrag etter april ikke er i tråd med retningslinjene.»

Kvifor er ikkje vidare bruk av tilskotsmidla i tråd med retningslinjene?

Det har vist seg å ta lang tid før kompensasjonsordninga frå NAV kjem på plass, og mange kunstnarar står som kjent heilt utan inntekt dei neste månadane. Slike inntekter som honorar frå DKS kunne difor hjelpt mange på kort sikt. Fylka og kommunane som organiserer DKS ute i landet er arrangørar som ikkje er avhengige av billettinntekter, og som har moglegheit til å ta vare på utøvarar i ein slik situasjon på ein annan måte enn «vanlege» konsertarrangørar.

Eg etterlyser difor tydelegare informasjon frå Kulturdepartementet om samtalane med Kulturtanken og kva som blir gjeldande frå 1. mai og utover, kvifor det «ikkje er i tråd i med midlenes formål» i denne tida å betale ut honorar til alle utøvarane under kontrakt i 2019/2020 – samt kva de tenker om utøvarane framover om dette skulle fortsette i lang tid.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev